ČSN EN 771-3 +A1 (722634) Zrušená norma

Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 771-3+A1

This European Standard specifies the characteristics and performance requirements of aggregate concrete masonry units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications. The units are suitable for all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions, retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption.
This European Standard includes aggregate concrete masonry units of an overall non-rectangular parallelepiped shape, specially shaped and accessory units.
It defines the performance related to e.g. strength, density, dimensional accuracy, and provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard. The marking requirement for products covered by this European Standard is included.
This European Standard does not specify standard sizes for aggregate concrete masonry units, nor standard work dimensions and angles of specially shaped aggregate concrete masonry units. It does not cover storey height panels, chimney flue linings nor units intended for use as a damp proof course. It does not cover units with an incorporated thermal insulation material bonded to the faces of the unit susceptible to be exposed to fire.

Označení ČSN EN 771-3 +A1 (722634)
Katalogové číslo 99192
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2016
Datum účinnosti 1. 4. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963991924
Norma byla zrušena k 1. 7. 2017
a nahrazena ČSN EN 771-3 +A1 (722634)
Tato norma nahradila ČSN EN 771-3 ed. 2 (722634) z listopadu 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 771-1 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 771-2 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

ČSN EN 771-4 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

ČSN EN 771-5 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

ČSN EN 771-6 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene