ČSN EN 771-3 ed. 2 (722634) Zrušená norma

Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

ČSN EN 771-3 ed. 2 Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky (vlastnosti) betonových tvárnic s hutným nebo pórovitým kamenivem nebo se směsí obou těchto kameniv a funkční požadavky na vlastnosti těchto prvků, určených pro zhotovování zdiva obyčejného omítaného, neomítaného zdiva vnitřních nebo vnějších stěn nosných a nenosných zděných konstrukcí v pozemních a inženýrských stavbách. Tvárnice jsou vhodné pro všechny druhy stěn včetně dutinových stěn, pro vnější vrstvy zdiva komínů, pro příčky, opěrné zdi a podzemní stěny. Tvárnice mohou tvořit ochranu proti ohni, plnit funkci tepelné izolace, zvukové izolace a pohlcování zvuku (zvukové absorpce).
Tato evropská norma platí pro betonové tvárnice, jejichž tvar se liší od pravoúhlého hranolu, zejména pro tvárnice zvláštních tvarů a pro doplňkové tvárnice.
Tato norma definuje funkční vlastnosti, které souvisí např. s pevností, objemovou hmotností a rozměrovými tolerancemi a obsahuje ustanovení pro hodnocení shody výrobku s touto Evropskou normou. Norma obsahuje též požadavek na značení výrobků, pro něž tato norma platí.
Tato evropská norma nestanovuje normové rozměry betonových tvárnic ani normové jmenovité rozměry a úhly zešikmení betonových tvárnic zvláštních tvarů. Norma neplatí pro panely na výšku podlaží, pro vyzdívky komínů ani pro tvárnice, které jsou součástí hydroizolačních vrstev. Norma neplatí pro tvárnice se zabudovanými tepelně izolačními materiály, které jsou přitmeleny na vnější plochy tvárnice a mohou přijít do styku s ohněm.

Označení ČSN EN 771-3 ed. 2 (722634)
Katalogové číslo 89303
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2011
Datum účinnosti 1. 12. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963893037
Změny a opravy Z1 3.16t
Norma byla zrušena k 31. 5. 2017
a nahrazena ČSN EN 771-3 +A1 (722634)
Tato norma nahradila ČSN EN 771-3 (722634) z října 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 771-1 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 771-2 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

ČSN EN 771-3 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

ČSN EN 771-4 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

ČSN EN 771-5 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

ČSN EN 771-6 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene