ČSN EN 15273-2 (280340) Zrušená norma

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel

ČSN EN 15273-2 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel
14 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato dokument je druhý ze série tří částí evropské normy stanovující obrysy a profily. Část 2 stanovuje pravidla umožňující stanovit maximální rozměry vozidel vůči stavbám. Obsahuje přidružená pravidla pro všechny druhy obrysů vozidel, požadavky na sestavení technické zprávy o obrysu, která bude předložena schvalovacímu orgánu, aby potvrdil shodu vozidla s touto normou a požadavky na udržování charakteristik vozidla, majících vliv na stanovení obrysu, po celou dobu jeho provozní životnosti. Tato evropská norma se použije na nové konstrukce, na modifikace a pro kontrolu obrysů vozidel, která jsou už v provozu. Pravidla daná touto normou nejsou použitelná pro vozidla jednokolejnicových drah.

Označení ČSN EN 15273-2 (280340)
Katalogové číslo 99125
Cena 1 690 Kč1690
Datum schválení 1. 3. 2016
Datum účinnosti 1. 4. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 242 stran formátu A4
EAN kód 8590963991252
Norma byla zrušena k 1. 6. 2017
a nahrazena ČSN EN 15273-2 +A1 (280340)
Tato norma nahradila ČSN EN 15273-2 (280340) z srpna 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15273-1 +A1 (280340)
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla

ČSN EN 15273-2 +A1 (280340)
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel

ČSN EN 15273-3 +A1 (280340)
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí