ČSN EN 50341-2-19 (333300) Zrušená norma

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založena na EN 50341-1:2012)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato EN 50341-2-19 musí být používána současně s EN 50341-1, dále citovanou jako část 1. Všechna číslování kapitol a článků, použitá v této části 2-19, odpovídají číslování v části 1. Zvláštní články, označené CZ, musí být interpretovány jako dodatek k odpovídajícímu textu v části 1. Všechna nutná objasnění, týkající se použití části 2-19 společně s částí 1, musí být odkázány na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který ve spolupráci s CLC/TC11 požadavky vysvětlí. Kde v části 2-19 nejsou uvedena žádná zvláštní ustanovení, platí část 1.
Požadavky této normy musí být aplikovány všude tam, kde je to možné (např. požadavky na zatížení, vnější vzdálenosti apod.), zároveň i na telekomunikační kabely.
Pro vedení ve fázi rozpracovaného projektu musí být rozsah použití této normy dohodnut mezi zúčastněnými stranami.
Vedení ve fázi výstavby může být dokončeno podle norem, platných v době zpracování projektu vedení. Případné použití některých ustanovení této normy musí být dohodnuto mezi zúčastněnými stranami.
Ustanovení této normy platí i pro telekomunikační zařízení (antény, paraboly), montované na jednotlivé podpěrné body vedení, zvláště pokud se týče zatížení větrem a námrazou na tato upevněná zařízení. Návrh a montáž musí respektovat požadavky majitele vedení. Při navrhování těchto telekomunikačních zařízení je nutno použít taková technická řešení a učinit taková opatření, která musí umožnit bezpečný přístup a provádění údržby jak elektrického vedení, tak telekomunikačního zařízení, a která musí zajistit ochranu osob, provádějících opravu nebo údržbu elektrického vedení i telekomunikačního zařízení před úrazem elektrickým proudem a ochranu telekomunikačních zařízení a připojených instalací před vlivy elektrického vedení (zkrat, spínací a atmosférická přepětí atd.).

Označení ČSN EN 50341-2-19 (333300)
Katalogové číslo 99357
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 3. 2016
Datum účinnosti 1. 4. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963993577
Norma byla zrušena k 1. 12. 2017
a nahrazena ČSN EN 50341-2-19 (333300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50341-1 ed. 2 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace

ČSN EN 50341-2-1 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-1: Národní normativní aspekty (NNA) pro Rakousko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-12 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-12: Národní normativní aspekty (NNA) pro Island (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-13 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-15 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Nizozemsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-16 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-16: Národní normativní aspekty (NNA) pro Norsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-18 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-18: Národní normativní aspekty (NNA) pro Švédsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-2 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Belgii (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-20 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-20 ed. 2 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-22 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-22: Národní normativní aspekty (NNA) pro Polsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-23 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-23: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovensko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-24 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Národní normativní aspekty (NNA) pro Rumunsko (založené na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-4 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-5 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-5: Národní normativní aspekty (NNA) pro Dánsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-6 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-7 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-7: Národní normativní aspekty (NNA) pro Finsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-8 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-8: Národní normativní aspekty (NNA) pro Francii (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-9 ed. 2 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012)