ČSN EN 16694 (757595)

Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

ČSN EN 16694 Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu pro stanovení šesti vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE), reprezentujících technické bromované difenylethery (BDE), ve vzorcích vody, v hmotnostních koncentracích >= 0,025 ng/l pro každý jednotlivý kongener. Metoda používá extrakci tuhou fází se SPE disky, následovanou plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Je použitelná pro analýzu PBDE v povrchové vodě, která může obsahovat až 500 mg/l nerozpuštěných látek (celkové vzorky vody), v pitné a podzemní vodě. Tato metoda se může používat pro analýzu dalších kongenerů BDE nebo jiných typů vod. Před použitím však musí být validována. .

Označení ČSN EN 16694 (757595)
Katalogové číslo 99476
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2016
Datum účinnosti 1. 4. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963994765
Dostupnost skladem (tisk na počkání)