ČSN EN 12150-1 (701570) Zrušená norma

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

ČSN EN 12150-1 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje přípustné odchylky, rovinnost, opracování hran, charakter rozpadu a fyzikální a mechanické vlastnosti monolitického, plochého tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví. Informace o zakřiveném tepelně tvrzeném sodnovápenatokřemičitém bezpečnostním skle je uvedena v příloze A, ale tento výrobek není součástí této evropské normy. Pro tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo, které je zapracováno např. do vrstveného skla nebo izolačního skla nebo bylo podrobeno dodatečné úpravě, např. nanesení povlaku, mohou platit jiné požadavky, které nejsou stanoveny v této evropské normě. Dodatečné požadavky jsou stanoveny v příslušných normách pro výrobky ze skla. V takovém případě nesmí tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo ztratit své charakteristiky pevnosti v ohybu nebo odolnost proti teplotním rozdílům. Norma se netýká výrobků s povrchem opracovaným (např. pískováním, leptáním kyselinou) po tvrzení.

Označení ČSN EN 12150-1 (701570)
Katalogové číslo 503537
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135035373
Norma byla zrušena k 1. 12. 2019
a nahrazena ČSN EN 12150-1 +A1 (701570)
Tato norma nahradila ČSN EN 12150-1 (701570) z března 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12150-1 +A1 (701570)
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

ČSN EN 12150-2 (701570)
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma