Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z prosince 2014

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
96374

ČSN EN 1325 (010120) - prosinec 2014

Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

230 Kč vč. DPH
96381

ČSN ISO 10816-8 (011412) - prosinec 2014

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 8: Pístové kompresory

350 Kč vč. DPH
96380

ČSN ISO 18436-7 (011445) - prosinec 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 7: Termografie

230 Kč vč. DPH
96492

ČSN EN 16247-4 (011505) - prosinec 2014

Energetické audity - Část 4: Doprava

230 Kč vč. DPH
93320

TNI ISO/TR 10064-2 (014671) - prosinec 2014

Praktické předpisy pro přejímku – Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli

440 Kč vč. DPH
96168

ČSN ISO 8407/změna Z1 (038102) - prosinec 2014

Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám

65 Kč vč. DPH
96387

ČSN EN 60721-2-1 (038900) - prosinec 2014

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu

190 Kč vč. DPH
96119

ČSN EN 60721-2-9 (038900) - prosinec 2014

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-9: Podmínky vyskytující se v přírodě - Naměřená data o rázech a vibracích - Skladování, přeprava a používání

230 Kč vč. DPH
96388

ČSN IEC 721-2-1/změna Z1 (038900) - prosinec 2014

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Teplota a vlhkost vzduchu

Změna byla zrušena k 30. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96351

ČSN EN 1124-2 (132220) - prosinec 2014 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odvádění odpadních vod - Část 2: Systém S, tvary a rozměry

350 Kč vč. DPH
96068

ČSN EN ISO 10343 (195020) - prosinec 2014 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Oftalmometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
96495

ČSN EN 16228-1 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

945 Kč vč. DPH
96496

ČSN EN 16228-2 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví

340 Kč vč. DPH
96497

ČSN EN 16228-3 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)

350 Kč vč. DPH
96498

ČSN EN 16228-4 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení

230 Kč vč. DPH
96499

ČSN EN 16228-5 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny

230 Kč vč. DPH
96500

ČSN EN 16228-6 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

230 Kč vč. DPH
96501

ČSN EN 16228-7 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení

340 Kč vč. DPH
95974

ČSN EN 16191 (277992) - prosinec 2014

Stroje pro stavbu tunelů - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
96378

ČSN EN 12110 (277994) - prosinec 2014 aktuální vydání

Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
96379

ČSN EN 12111 (277995) - prosinec 2014 aktuální vydání

Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje a kontinuální důlní dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
96433

ČSN EN 15877-1/Oprava 1 (280083) - prosinec 2014

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96434

ČSN EN 15877-2/Oprava 1 (280083) - prosinec 2014

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel

20 Kč vč. DPH
96019

ČSN EN 16116-1/Oprava 1 (280327) - prosinec 2014

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

20 Kč vč. DPH
96358

ČSN EN 16235 (280350) - prosinec 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami

570 Kč vč. DPH
96453

ČSN EN 13261 +A1/Oprava 1 (280522) - prosinec 2014

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

20 Kč vč. DPH
95730

ČSN EN ISO 18542-2 (304445) - prosinec 2014

Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 2: Normalizovaný postup implementace požadavků, Registrační orgán

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
95304

ČSN 33 2130 ed. 2/změna Z1 (332130) - prosinec 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95303

ČSN 33 2130 ed. 3 (332130) - prosinec 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.18t


472 Kč vč. DPH
96432

ČSN EN 60079-29-3 (332320) - prosinec 2014

Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

440 Kč vč. DPH
96314

ČSN EN 61400-23 (333160) - prosinec 2014

Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
96450

ČSN EN 55016-1-2 ed. 2 (334210) - prosinec 2014 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t


780 Kč vč. DPH
96451

ČSN EN 55016-1-2/změna Z1 (334210) - prosinec 2014

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené vedením

Změna byla zrušena k 25. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96139

ČSN EN 61850-3 ed. 2 (334850) - prosinec 2014 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky

570 Kč vč. DPH
96140

ČSN EN 61850-3/změna Z1 (334850) - prosinec 2014

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 3: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 16. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96414

ČSN EN 61970-301 ed. 3/změna Z1 (334910) - prosinec 2014

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Změna byla zrušena k 17. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96373

ČSN EN 50526-2 (341561) - prosinec 2014

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí

350 Kč vč. DPH
96452

ČSN EN 54-3/změna Z1 (342710) - prosinec 2014

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96399

ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (345615) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou

230 Kč vč. DPH
96400

ČSN EN 60695-10-2/změna Z1 (345615) - prosinec 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou

Změna byla zrušena k 26. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96510

ČSN EN 60695-9-2 (345615) - prosinec 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč vč. DPH
96335

ČSN CLC/TS 60034-31/změna Z1 (350000) - prosinec 2014

Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití

32 Kč vč. DPH
96333

ČSN EN 60034-30-1 (350000) - prosinec 2014

Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)

340 Kč vč. DPH
96334

ČSN EN 60034-30/změna Z1 (350000) - prosinec 2014

Točivé elektrické stroje - Část 30: Třídy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko (IE kód)

Změna byla zrušena k 10. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96325

ČSN EN 61558-2-10 (351330) - prosinec 2014

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V

230 Kč vč. DPH
96508

ČSN EN 61076-2-109 (354621) - prosinec 2014

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-109: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 × 1 se závitovou aretací pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
96376

ČSN EN 62271-201 ed. 2 (357180) - prosinec 2014 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

590 Kč vč. DPH
96377

ČSN EN 62271-201/změna Z1 (357180) - prosinec 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96456

ČSN EN 60794-2-51 (359223) - prosinec 2014

Optické vláknové kabely - Část 2-51: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití ve šňůrách pro řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
96368

ČSN EN 61280-2-12 (359270) - prosinec 2014

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-12: Digitální systémy - Měření očkových diagramů a Q-faktoru použitím techniky softwarového spouštění pro stanovení kvality přenášeného signálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
96369

ČSN EN 62343-3-3 (359278) - prosinec 2014

Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
96447

ČSN EN 12464-2 (360450) - prosinec 2014 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

340 Kč vč. DPH
96360

ČSN EN 60745-2-3 ed. 2/změna A11 (361551) - prosinec 2014

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky

65 Kč vč. DPH
96255

ČSN EN 62116 ed. 2 (364625) - prosinec 2014 aktuální vydání

Fotovoltaické střídače připojené do elektrizační soustavy - Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu

340 Kč vč. DPH
96258

ČSN EN 62116/změna Z1 (364625) - prosinec 2014

Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu fotovoltaických střídačů připojených do elektrizační soustavy

Změna byla zrušena k 2. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96304

ČSN EN 50083-10/změna Z1 (367211) - prosinec 2014

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu

Změna byla zrušena k 15. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96296

ČSN EN 60728-10 (367211) - prosinec 2014

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
96295

ČSN EN 60728-14 (367211) - prosinec 2014

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 14: Optické přenosové systémy používající technologii RFoG

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
96392

ČSN EN 50585 (367230) - prosinec 2014

Komunikační protokol k přenosu dodávaných satelitních signálů přes IP sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
96293

ČSN EN 50600-2-1 (367260) - prosinec 2014

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov

350 Kč vč. DPH
96292

ČSN EN 50600-2-2 (367260) - prosinec 2014

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Rozvody napájení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t


Norma bude zrušena k 29. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
96402

ČSN EN 60958-1 ed. 3/změna A1 (368308) - prosinec 2014

Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně

190 Kč vč. DPH
96412

ČSN EN 61260-1 (368852) - prosinec 2014

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.17t


472 Kč vč. DPH
96070

ČSN EN 15981/Oprava 1 (369076) - prosinec 2014

Mobilita evropských studentů - Informace o dosažených výsledcích (EuroLMAI)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
96071

ČSN EN 16425 (369080) - prosinec 2014

Jednoduché otevřené rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
96366

ČSN EN 50625-1 (369082) - prosinec 2014

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t


370 Kč vč. DPH
96251

ČSN ISO/IEC 24745 (369887) - prosinec 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Ochrana biometrických informací

550 Kč vč. DPH
96091

ČSN EN ISO 6974-5 (385506) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
96382

ČSN EN 1127-2 (389622) - prosinec 2014 aktuální vydání

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

350 Kč vč. DPH
96435

ČSN EN 10107/Oprava 1 (420231) - prosinec 2014

Pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu

20 Kč vč. DPH
96436

ČSN EN 10216-1/Oprava 1 (420261) - prosinec 2014

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

20 Kč vč. DPH
96454

ČSN EN 10216-2/Oprava 1 (420261) - prosinec 2014

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

20 Kč vč. DPH
96457

ČSN ISO 19819 (420353) - prosinec 2014

Kovové materiály - Zkoušení tahem v kapalném héliu

230 Kč vč. DPH
96383

ČSN ISO 17340 (420402) - prosinec 2014

Kovové materiály - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem za vysoké rychlosti

230 Kč vč. DPH
96318

ČSN ISO 10113/Oprava 1 (420435) - prosinec 2014

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie

20 Kč vč. DPH
96429

ČSN EN 12823-1 (560048) - prosinec 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 1: Stanovení all-E-retinolu a 13-Z-retinolu

230 Kč vč. DPH
96428

ČSN EN ISO 11133 (560099) - prosinec 2014

Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.15t, A1 10.18t


1 068 Kč vč. DPH
96106

ČSN EN ISO 5555/změna A1 (588752) - prosinec 2014

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
96095

ČSN EN ISO 6808 (635408) - prosinec 2014 aktuální vydání

Plastové hadice a hadice s koncovkami pro sání a nízkotlaké vytékání kapalných uhlovodíků - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
96096

ČSN EN ISO 11358-1 (640740) - prosinec 2014

Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
96098

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - prosinec 2014 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
96097

ČSN EN ISO 4895 (641313) - prosinec 2014 aktuální vydání

Plasty - Kapalné epoxidové pryskyřice - Stanovení sklonu ke krystalizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
96355

ČSN DIN 51900-1 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda

340 Kč vč. DPH
96353

ČSN DIN 51900-2 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm

190 Kč vč. DPH
96354

ČSN DIN 51900-3 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm

190 Kč vč. DPH
96361

ČSN EN 14214 +A1/Oprava 1 (656507) - prosinec 2014

Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96443

ČSN EN 13022-1 (701060) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení

340 Kč vč. DPH
96442

ČSN EN 13022-2 (701060) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže

350 Kč vč. DPH
96276

ČSN EN 14190 ed. 2 (722491) - prosinec 2014 aktuální vydání

Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
96327

ČSN EN 14190/změna Z1 (722491) - prosinec 2014

Upravené výrobky ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96275

ČSN EN 13963 ed. 2 (722495) - prosinec 2014 aktuální vydání

Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
96326

ČSN EN 13963/změna Z1 (722495) - prosinec 2014

Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96274

ČSN EN 13950 ed. 2 (723609) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
96328

ČSN EN 13950/změna Z1 (723609) - prosinec 2014

Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96239

ČSN ISO 13822 (730038) - prosinec 2014

Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

440 Kč vč. DPH
96240

ČSN ISO 13823 (730043) - prosinec 2014

Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost

440 Kč vč. DPH
96438

ČSN EN 12697-43 (736160) - prosinec 2014 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působní pohonných hmot

230 Kč vč. DPH
96093

ČSN EN 16272-3-2 (736342) - prosinec 2014

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
96516

ČSN 75 0176 (750176) - prosinec 2014

Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody

945 Kč vč. DPH
96431

ČSN EN 14654-1 (756902) - prosinec 2014 aktuální vydání

Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov - Část 1: Čištění

350 Kč vč. DPH
96430

ČSN EN 12873-1 (757333) - prosinec 2014 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)

350 Kč vč. DPH
96067

ČSN EN 16479 (757340) - prosinec 2014

Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
96311

ČSN EN 16350 (832303) - prosinec 2014

Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti

190 Kč vč. DPH
96502

ČSN EN ISO 20346 (832502) - prosinec 2014 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

350 Kč vč. DPH
96100

ČSN EN ISO 16000-32 (835801) - prosinec 2014

Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
96317

TNI CEN/TR 16193 (838180) - prosinec 2014

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli

440 Kč vč. DPH
96406

ČSN EN 1422 (847109) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy

440 Kč vč. DPH
96407

ČSN EN 1422 +A1/změna Z1 (847109) - prosinec 2014

Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy

Změna byla zrušena k 30. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96408

ČSN EN 14180 (847110) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení

550 Kč vč. DPH
96403

ČSN EN ISO 18082 (852121) - prosinec 2014

Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t


355 Kč vč. DPH
96396

ČSN EN ISO 10079-2 ed. 2 (852703) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná manuálně

340 Kč vč. DPH
96397

ČSN EN ISO 10079-2/změna Z1 (852703) - prosinec 2014

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná ručně

Změna byla zrušena k 31. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96394

ČSN EN ISO 10079-3 ed. 2 (852703) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem

440 Kč vč. DPH
96395

ČSN EN ISO 10079-3/změna Z1 (852703) - prosinec 2014

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná vakuovým nebo tlakovým zdrojem

Změna byla zrušena k 31. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96370

ČSN ETSI EN 301 598 V1.1.1 (870010) - prosinec 2014

Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) - Bezdrátové přístupové systémy pracující v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
96389

ČSN ETSI EN 301 908-18 V7.1.2 (875111) - prosinec 2014

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
96391

ČSN EN 1143-2 (916011) - prosinec 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 2: Depozitní systémy

440 Kč vč. DPH
96083

ČSN EN 16570 (977129) - prosinec 2014

Informační technologie - Potvrzení RFID - Informační značka a dodatečné informace poskytované provozovatelem systému RFID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95819

TNI CEN/TR 15449-4 (979813) - prosinec 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby

440 Kč vč. DPH