ČSN EN 14654-1 (756902) Aktuální vydání

Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov - Část 1: Čištění

ČSN EN 14654-1 Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov - Část 1: Čištění
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje obecné zásady řízení a kontroly metod provozních činností odvodňovacích a stokových systémů a specifikuje požadavky na rozvoj a zavádění pracovních programů a výběr technologií.
Tato část EN 14654 se zabývá managementem a kontrolou čištění.
Používá se pro venkovní odvodňovací a stokové systémy, provozované převážně jako gravitační, od místa kde odpadní vody opouštějí budovu či systém odvodňování střech nebo kde vtékají do uliční vpusti, až po místo vyústění do čistírny odpadních vod či vodního recipientu. Odvodnění a stoky vedené pod budovami se do tohoto systému zahrnují, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budov.

Označení ČSN EN 14654-1 (756902)
Katalogové číslo 96431
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963964317
Tato norma nahradila ČSN EN 14654-1 (756902) z května 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14654-2 (756902)
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 2: Sanace