Třída 7569 - Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN EN 13508-1 (756901) - květen 2013 aktuální vydání

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 13508-2 +A1 (756901) - prosinec 2011 aktuální vydání

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

990 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - září 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - září 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 2: Sanace

230 Kč

ČSN EN 14654-3 (756902) - září 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN 14654-4 (756902) - listopad 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů

340 Kč

ČSN 75 6909 (756909) - říjen 2004 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

TNV 75 6910 (756910) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6911 (756911) - leden 2023 aktuální vydání

Provozní řád kanalizace

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6925 (756925) - leden 2021 aktuální vydání

Obsluha a údržba stokových systémů

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6930 (756930) - leden 2021 aktuální vydání

Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

Prodej této položky byl již ukončen.
foo