ČSN EN 61970-301 ed. 4 (334910) Zrušená norma

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Obecný informační model (CIM) je abstraktní model, který znázorňuje všechny hlavní objekty daného podniku elektrické společnosti, které obvykle zahrnuje chod této společnosti. Tím, že poskytuje normalizovaný způsob znázornění prostředků elektrizační soustavy jakožto tříd a atributů objektů, zároveň s jejich vzájemnými vazbami, umožňuje CIM integraci aplikací systému řízení elektrické energie (EMS) nezávisle vyvinutých různými dodavateli do komplexních nezávisle vyvinutých EMS systémů, nebo do EMS systému a dalších systémů vážících se k různým aspektům provozu elektrizační soustavy, například řízení výroby nebo dodávky elektrické energie. SCADA je modelován v rozsahu nezbytném pro zajištění simulace elektrizační soustavy a komunikace mezi řídicími centry. CIM umožňuje integraci definováním obecného jazyka (tj. sémantiky) vycházejícího z CIM, umožňujícího těmto aplikacím nebo systémům přístup k veřejným datům a výměnu informací nezávisle na tom, jak jsou tyto informace prezentovány vnitřně.
Třídy objektů, znázorněné v CIM jsou svou podstatou abstraktní a mohou být použity v řadě aplikací. Použití CIM je mnohem širší, než je jenom aplikace v EMS. Tato norma se má chápat jako nástroj umožňující integraci v různých oblastech, kde je nezbytný obecný model elektrizační soustavy pro umožnění funkční spolupráce a kompatibility připojení mezi aplikacemi a systémy bez ohledu na konkrétní realizaci.
Z důvodu velikosti kompletního CIM jsou třídy objektů obsažené v CIM seskupeny do několika logických sestav, z nichž každá představuje určitou část celkové modelované elektrizační soustavy. Výběry z těchto sestav jsou zpracovány jako samostatné mezinárodní normy. Tato konkrétní mezinárodní norma definuje základní množinu sestav poskytujících logický pohled na fyzické aspekty informací systému řízení elektrické energie (EMS) v daném závodě energetické společnosti, které sdílejí všechny aplikace. Další normy definují specifičtější části tohoto modelu, které jsou nezbytné pouze pro konkrétní aplikace. Článek 4.2 dále obsahuje aktuální seskupení sestav v normalizačních dokumentech.

Označení ČSN EN 61970-301 ed. 4 (334910)
Katalogové číslo 96413
Cena 2 450 Kč2450
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 386 stran formátu A4
EAN kód 8590963964133
Změny a opravy Z1 10.17t
Norma byla zrušena k 20. 1. 2020
a nahrazena ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910)
Tato norma nahradila ČSN EN 61970-301 ed. 3 (334910) z března 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

ČSN EN 61970-1 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky

ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

ČSN EN 61970-452 ed. 3 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

ČSN EN 61970-453 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu

ČSN EN 61970-456 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy

ČSN EN 61970-501 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)

ČSN EN 61970-552 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

ČSN EN IEC 61970-302 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 (334910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy