ČSN EN 1366-12 (730857) Zrušená norma

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-12 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 1366 specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti nemechanických požárních uzávěrů osazených v požárně dělicích konstrukcích navržených tak, aby odolávali teplu a průchodu kouře a plynů při vysokých teplotách. Tato evropská norma se používá ve spojení s EN 1363-1 a EN 1363-2.
Tato norma není vhodná pro zkoušení nemechanických požárních uzávěrů v zavěšených podhledech bez úpravy.
Tato norma není vhodná pro zkoušení požárních klapek, viz EN 1366-2.
Tato norma není vhodná pro zkoušení výrobků jako např. větrací mřížky, jelikož příslušné tlaky a průtoky jsou rozdílné a mohou způsobit rozdílné chování.

Označení ČSN EN 1366-12 (730857)
Katalogové číslo 504642
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135046423
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
a nahrazena ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Tato norma nahradila ČSN EN 1366-12 (730857) z prosince 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-11 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-13 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-3 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-4 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 1366-9 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku