ČSN EN ISO 11133 (560099)

Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd

ČSN EN ISO 11133 Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 068 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká norma definuje a sjednocuje termíny vztahující se k zabezpečování kvality kultivačních půd a stanoví požadavky na přípravu kultivačních půd, které se mají použít nejen pro mikrobiologické zkoušení potravin, krmiv a vzorků z prostředí výroby potravin nebo krmiv, ale rovněž pro mikrobiologické zkoušení všech druhů vody zamýšlených pro lidskou spotřebu nebo používaných při výrobě potravin. Tato česká norma sjednocuje identifikaci kontrolních kmenů, a to v normativní příloze E pro testovací mikroorganismy a kritéria výkonnosti kultivačních půd běžně používaných v mikrobiologii potravin a v normativní příloze F pro testovací mikroorganismy a kritéria výkonnosti kultivačních půd běžně používaných v mikrobiologii vody. V této normě jsou použity pouze referenční kontrolní kmeny WDCM (World Data Centre for Microorganisms) dostupné mj. v České sbírce mikroorganismů (CCM). V tabulkách E.1 a F.1 normativních příloh této normy jsou uvedeny kontrolní kmeny ve věcně správném spektru, tj. pro každou půdu kmen cílového mikroorganismu pro zkoušení aspektu produktivita, kmen jiného než cílového mikroorganismu pro zkoušení aspektu selektivita a až na výjimky také kmen pro zkoušení aspektu specificita. V této normě se nově uplatňuje nezvyklý systém označení kontrolních kmenů, které se mají použít jako minimum pro zkoušení jednotlivých aspektů výkonnosti půd. K jejich označení se používá buď písmeno b s definicí: "kmeny, které se mají použít jako minimum", nebo písmeno d s definicí: "volný výběr kmene; jeden z kmenů se má použít jako minimum". Kromě toho mohou být kontrolní kmeny, které se mají použít jako minimum, také bez označení. Souhrnný přehled, charakteristiku a vzájemné souvislosti způsobů a variant nově uplatněných v systému označení kontrolních kmenů, které se mají použít jako minimum, uvádí informativní národní příloha NA.

Označení ČSN EN ISO 11133 (560099)
Katalogové číslo 96428
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 102 stran formátu A4
EAN kód 8590963964287
Změny a opravy Oprava 1 2.15t, A1 10.18t
Tato norma nahradila ČSN P CEN ISO/TS 11133-2 (560099) z července 2005
ČSN P CEN ISO/TS 11133-1 (560099) z října 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)