ČSN (normy i změny) z listopadu 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14065 (010965) - listopad 2013

Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání

440 Kč

ČSN ISO 10068 (011419) - listopad 2013 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vstupní mechanická impedance soustavy ruka-paže

440 Kč

ČSN ISO 18436-1 (011445) - listopad 2013 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování

230 Kč

ČSN ISO 18436-3 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku

230 Kč

ČSN ISO 18436-5 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 5: Laboratorní technik/analytik pro maziva

340 Kč

ČSN ISO 18436-8 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 8: Ultrazvuk

230 Kč

ČSN ISO 21940-21 (011449) - listopad 2013

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů

550 Kč

TNI ISO/TR 10064-6 (014671) - listopad 2013

Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 24014-3 (018240) - listopad 2013

Veřejná doprava osob - Interoperabilní systém managementu sběru jízdného - Část 3: Doplňkové koncepty k části 1 ohledně interoperability v prostředí s více aplikacemi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 (018256) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-3 (018256) - listopad 2013 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG1) - Část 3: Informace o službách v síti (TPEG1-SNI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 15213-1 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 1: Referenční architektura a terminologie

230 Kč

ČSN EN 15213-2 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 15213-3 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 3: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci krátkého dosahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 15213-4 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci dlouhého dosahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 15213-5 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 5: Rozhraní předávání zpráv

340 Kč

TNI ISO/TR 13184-1 (018472) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 10642/změna A1 (021144) - listopad 2013

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem

Změna byla zrušena k 1. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 12496 (038334) - listopad 2013

Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15609-6 (050312) - listopad 2013

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 6: Laserové hybridní svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15615 (052123) - listopad 2013 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje

340 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - listopad 2013 aktuální vydání

Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 14894 (078400) - listopad 2013 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů

230 Kč

ČSN EN 13776 (078456) - listopad 2013 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG

230 Kč

ČSN EN ISO 22435/změna A1 (078535) - listopad 2013

Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11114-2 (078609) - listopad 2013 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 14141 (137405) - listopad 2013 aktuální vydání

Armatury pro přepravu zemního plynu potrubím - Požadavky na provedení a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 28960/změna Z1 (142760) - listopad 2013

Chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny pro domácnost a podobné použití. Měření emisí akustického hluku šířeného vzduchem (ISO 8960:1991)

Změna byla zrušena k 6. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN ISO 11054 (220050) - listopad 2013

Řezné nástroje - Označení skupin rychlořezných ocelí

125 Kč

ČSN ISO 10649-5 (220431) - listopad 2013

Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 5: Rozměry a označení nástrojových držáků s polygonálním kuželovým rozhraním s kontaktním povrchem příruby

190 Kč

ČSN ISO 10649-6 (220431) - listopad 2013

Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 6: Rozměry a označení nástrojových držáků s modulovým kuželovým rozhraním s kuličkovým pohybovým systémem

190 Kč

ČSN ISO 10911 (222136) - listopad 2013

Celistvé válcové čelní frézy z tvrdokovu s válcovou stopkou - Rozměry

125 Kč

ČSN ISO 11900-1 (226260) - listopad 2013

Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 1: Typy A a B, obdélníkové a čtvercové pro lehký provoz

190 Kč

ČSN ISO 11900-2 (226260) - listopad 2013

Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 2: Typy C a D, redukované pro lehký provoz

190 Kč

ČSN ISO 11900-3 (226260) - listopad 2013

Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 3: Typ E, redukované pro těžký provoz

125 Kč

ČSN ISO 10071-1 (226335) - listopad 2013

Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkou - Část 1: Střižníky jištěné kuličkou pro lehký provoz

230 Kč

ČSN ISO 10071-2 (226335) - listopad 2013

Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkou - Část 2: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz

230 Kč

ČSN ISO 10907-1 (228650) - listopad 2013

Tvářecí nástroje - Středicí kroužky - Část 1: Středicí kroužky pro tváření bez tepelněizolačních desek v malých nebo středních formách (typy A a B)

190 Kč

ČSN ISO 10907-2 (228650) - listopad 2013

Tvářecí nástroje - Středicí kroužky - Část 2: Středicí kroužky pro tváření s tepelněizolačními deskami v malých nebo středních formách (typy C a D)

190 Kč

ČSN ISO 10073 (228835) - listopad 2013

Tvářecí nástroje - Podpěrné sloupky

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

TNI CEN/TR 16469 (259371) - listopad 2013

Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 16851 (260389) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilní dopravní pásy - Metoda zkoušení pro určení čisté délky nekonečného (spojitého) dopravního pásu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 415-6 (267600) - listopad 2013 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek

570 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 3164 (277538) - listopad 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace

190 Kč

ČSN EN ISO 6683/Oprava 1 (277539) - listopad 2013

Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky

20 Kč

ČSN EN 15432-2 (278328) - listopad 2013

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů

190 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15085-1 +A1 (284401) - listopad 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4701-003 (311826) - listopad 2013

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 003: Modulová řada 2 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3864 (317574) - listopad 2013

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50341-1 ed. 2 (333300) - listopad 2013 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace

1 690 Kč

ČSN EN 50341-1/změna Z1 (333300) - listopad 2013

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace

Změna byla zrušena k 19. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50423-1/změna Z1 (333301) - listopad 2013

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace

Změna byla zrušena k 19. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61373 ed. 2/Oprava 1 (333565) - listopad 2013

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

20 Kč

ČSN EN 55016-2-1 ed. 2/změna A2 (334210) - listopad 2013

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 2. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002) - listopad 2013 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

230 Kč

ČSN EN 60519-10/změna Z1 (335002) - listopad 2013

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 29. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62282-6-300 ed. 2 (336000) - listopad 2013 aktuální vydání

Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků

770 Kč

ČSN EN 62282-6-300/změna Z1 (336000) - listopad 2013

Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků

Změna byla zrušena k 17. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62127-1/změna A1 (340882) - listopad 2013

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62127-2/změna A1 (340882) - listopad 2013

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61161 ed. 2/změna Z1 (340884) - listopad 2013

Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a požadované vlastnosti

Změna byla zrušena k 6. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61161 ed. 3 (340884) - listopad 2013

Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 34 3085 ed. 2 (343085) - listopad 2013 aktuální vydání

Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách

190 Kč

ČSN 34 3085/změna Z1 (343085) - listopad 2013

Elektrotechnické predpisy ČSN. Predpisy pre zachádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách

Změna byla zrušena k 1. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-55 (345791) - listopad 2013

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-55: Zkoušky - Zkouška Ee a návod: Zkoušení volně loženého nákladu včetně odskoků

340 Kč

ČSN EN 60068-2-65 ed. 2 (345791) - listopad 2013 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-65: Zkoušky - Zkouška Fg: Vibrace - Akusticky indukovaná metoda

350 Kč

ČSN EN 60068-2-65/změna Z1 (345791) - listopad 2013

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: zkušební metody. Zkouška Fg: Vibrace, akusticky indukované

Změna byla zrušena k 13. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 (345791) - listopad 2013 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78: Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

190 Kč

ČSN EN 60068-2-78/změna Z1 (345791) - listopad 2013

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78: Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

Změna byla zrušena k 3. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-55/změna Z2 (345791) - listopad 2013

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-55: Zkouška Ee a návod: Nárazy

Změna byla zrušena k 13. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-28 ed. 2 (350000) - listopad 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko

350 Kč

ČSN EN 60034-28/změna Z1 (350000) - listopad 2013

Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko

Změna byla zrušena k 17. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 4701-3 ed. 2/změna Z1 (354701) - listopad 2013

Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F

190 Kč

ČSN EN 60127-4 ed. 2/změna A2 (354730) - listopad 2013

Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž

125 Kč

ČSN EN 60143-2 ed. 2 (358201) - listopad 2013 aktuální vydání

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie

550 Kč

ČSN EN 60143-2/změna Z1 (358201) - listopad 2013

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie

Změna byla zrušena k 15. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62629-22-1 (358786) - listopad 2013

3D zobrazovací zařízení - Část 22-1: Metody měření pro autostereoskopické displeje - Optické

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61747-2-1 ed. 2 (358787) - listopad 2013 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-1: Monochromatické zobrazovací LCD moduly s pasivní maticí - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-2-1/změna Z1 (358787) - listopad 2013

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 2-1: Pasivní monochromatické matice zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly (LCD) - Vzorová předmětová specifikace

Změna byla zrušena k 22. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-49 (359252) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-49: Zkoušení a měření - Záchytná síla vodicího kolíku pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61753-059-2 (359255) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 059-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu stylu zástrčka-zásuvka, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-088-2 (359255) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 088-2: Nekonektorovaná jednovidová optická vláknová zařízení LAN WDM s odstupem kanálů 800 GHz pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-089-2 (359255) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 089-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM pro monitorování OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z39 (360340) - listopad 2013

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z38 (360340) - listopad 2013

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z39 (360340) - listopad 2013

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

590 Kč

ČSN EN 60704-2-14 (361008) - listopad 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.15t, A1 12.19t

545 Kč

ČSN EN 61121 ed. 2/změna Z1 (361060) - listopad 2013

Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61121 ed. 3 (361060) - listopad 2013

Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.19t

780 Kč

ČSN EN 61157 ed. 2/změna A1 (364882) - listopad 2013

Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62516-3 (367511) - listopad 2013

Přijímače pozemního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 3: Společné rozhraní aplikačních programů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62731 (367512) - listopad 2013

Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma bude zrušena k 14. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 419211-2 (369882) - listopad 2013

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 2: Přístroje na generování klíče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10209 (420125) - listopad 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky

340 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1341 (441341) - listopad 2013 aktuální vydání

Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí

230 Kč

ČSN ISO 501 (441373) - listopad 2013 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku

190 Kč

ČSN P ISO/TS 13605 (441396) - listopad 2013

Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-7 (450027) - listopad 2013 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 7: Zařízení trvalého ukotvení plovoucích příbřežních konstrukcí a mobilní jednotky příbřežních konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 16231-1 (470602) - listopad 2013

Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 1: Zásady

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1870-10 (496130) - listopad 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 13307 (560101) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Prvovýroba - Techniky odběru vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-6 (560102) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě

230 Kč

ČSN EN ISO 21569/změna A1 (569903) - listopad 2013

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvalitativním stanovení kyseliny nukleové

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 21570/změna A1 (569904) - listopad 2013

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvantitativním stanovení kyseliny nukleové

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12779 (570580) - listopad 2013

Laktóza - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5536 (570581) - listopad 2013

Mléčné výrobky s obsahem tuku - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 14424 (635353) - listopad 2013 aktuální vydání

Armované koncovky se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13483 (635407) - listopad 2013 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1360 (635409) - listopad 2013 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 4892-2 (640152) - listopad 2013 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

230 Kč

ČSN EN ISO 178/změna A1 (640607) - listopad 2013

Plasty - Stanovení ohybových vlastností

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 180/změna A2 (640616) - listopad 2013

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - listopad 2013

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN ISO 75-2 (640753) - listopad 2013 aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit

230 Kč

ČSN EN ISO 307/změna A1 (643605) - listopad 2013

Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1482-1 (654821) - listopad 2013 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování

440 Kč

ČSN EN ISO 4264/změna A1 (656187) - listopad 2013

Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1429 (657041) - listopad 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1499 (665204) - listopad 2013 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické mytí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

ČSN P CEN/TS 14999 (668693) - listopad 2013 aktuální vydání

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Zkouška urychleného stárnutí v obalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - listopad 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16342 (681515) - listopad 2013

Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Kvantitativní stanovení pyrithionu zinečnatého, pirocton olaminu a klimbazolu v kosmetických přípravcích proti lupům s obsahem surfaktantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16343 (681516) - listopad 2013

Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Stanovení 3-jod-2-propinyl-butylkarbamátu (IPBC) v kosmetických přípravcích metodou LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13418 (691750) - listopad 2013 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky

570 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 196-2 (722100) - listopad 2013 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

570 Kč

ČSN EN 1304 (722684) - listopad 2013 aktuální vydání

Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.14t

382 Kč

ČSN EN 13369 (723001) - listopad 2013

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 8.19t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 16025-1 (727244) - listopad 2013

Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS

350 Kč

ČSN EN 16025-2 (727244) - listopad 2013

Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - listopad 2013 aktuální vydání

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

340 Kč

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - listopad 2013 aktuální vydání

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

340 Kč

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) - listopad 2013 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

770 Kč

ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 (731401) - listopad 2013 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

945 Kč

ČSN EN 1993-1-8/Oprava 2 (731401) - listopad 2013

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

20 Kč

ČSN EN 1993-1-8/změna Z3 (731401) - listopad 2013

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

32 Kč

ČSN EN 14080 (732831) - listopad 2013 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky

590 Kč

ČSN EN 1859 +A1 (734204) - listopad 2013 aktuální vydání

Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

440 Kč

ČSN P 73 4450-1 (734450) - listopad 2013

Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 14227-1 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem

350 Kč

ČSN EN 14227-2 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi z kameniva stmelené struskou

350 Kč

ČSN EN 14227-3 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi z kameniva stmelené popílkem

350 Kč

ČSN EN 14227-4 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 14227-5 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi z kameniva stmelené hydraulickými silničními pojivy

340 Kč

ČSN EN 12697-3 (736160) - listopad 2013 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení

230 Kč

ČSN EN 13231-1 (736374) - listopad 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14783 (747721) - listopad 2013 aktuální vydání

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12911 (755711) - listopad 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek

230 Kč

ČSN EN 14701-2 (758061) - listopad 2013 aktuální vydání

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 30023 (800007) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-26 (800216) - listopad 2013

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových a bavlněných nebo aramidových vláken (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)

125 Kč

ČSN EN ISO 13934-1 (800812) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

TNI CEN ISO/TR 18690 (832510) - listopad 2013

Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy

340 Kč

ČSN EN ISO 13856-1 (833301) - listopad 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak

440 Kč

ČSN EN ISO 13856-2 (833301) - listopad 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak

550 Kč

ČSN EN ISO 11269-2 (836446) - listopad 2013

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-2 V2.3.1 (872001) - listopad 2013

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.3.1 (872001) - listopad 2013

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 999 V1.2.1 (874009) - listopad 2013

Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením - Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz instalací informační technologie s dálkovým napájením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 296-1 V1.4.1 (875025) - listopad 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 296-2 V1.4.1 (875025) - listopad 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 025-1 V1.5.2 (875090) - listopad 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (875101) - listopad 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 (875101) - listopad 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 (875111) - listopad 2013

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 925 V1.4.1 (875114) - listopad 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 16337 (910214) - listopad 2013

Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

TNI CEN/TR 16396 (940535) - listopad 2013

Zařízení a povrch dětského hřiště - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176:2008 a jejich částí

340 Kč

ČSN EN 12275 (942013) - listopad 2013 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

340 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 21549-1 (981026) - listopad 2013 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Obecná struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč