ČSN EN 13480-2 (130020) Zrušená norma

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

ČSN EN 13480-2 Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část evropské normy stanovuje požadavky na materiály (včetně kovem plátovaných materiálů), pro průmyslová potrubí a podpěr zahrnutých v EN 13480-1, které jsou vyrobeny z kovových materiálů. V sou-časné době je to omezena na oceli s dostatečnou tažností. Tato část evropské normy není vhodná pro materiály v oblasti tečení. Další materiály budou doplněny později změnami.
Stanovuje to požadavky na výběr, kontrolu, zkoušení a označování kovových materiálů pro výrobu prů-myslového potrubí.

Označení ČSN EN 13480-2 (130020)
Katalogové číslo 94058
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963940588
Změny a opravy A1 5.14t, A2 3.17t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2018
a nahrazena ČSN EN 13480-2 (130020)
Tato norma nahradila ČSN EN 13480-2 (130020) z listopadu 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13480-1 (130020)
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně

ČSN EN 13480-3 (130020)
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

ČSN EN 13480-4 (130020)
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

ČSN EN 13480-5 (130020)
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

ČSN EN 13480-6 (130020)
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

ČSN EN 13480-8 (130020)
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin