Třída 1300 - Potrubí, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 13 - Armatury a potrubí

ČSN EN 1333 (130009) - říjen 2006 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN

125 Kč

ČSN 13 0010 (130010) - červenec 1989 aktuální vydání

Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

340 Kč

ČSN EN ISO 6708 (130015) - listopad 1996

Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN

125 Kč

ČSN 13 0020 (130020) - květen 2005

Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody

350 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

355 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.19t, A2 5.19t, A3 5.19t, A7 10.20t

1 155 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

2 070 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

440 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.19t, A1 10.19t

485 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

475 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin

440 Kč

ČSN 13 0072 (130072) - srpen 1990

Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

190 Kč