ČSN EN 15085-1 +A1 (284401) Zrušená norma

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně

ČSN EN 15085-1 +A1 Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Svařování je zvláštní proces při výrobě železničních kolejových vozidel a jejich částí. Poža-dovaná opatření pro tento proces jsou stanovena v normách řady EN ISO 3834. Základem těchto opatření jsou základní technické normy pro svařování s ohledem na zvláštní požadavky pro stavbu železničních kolejových vozidel. Záměrem této normy je stanovit termíny pro doplnění příslušných evropských norem, nemá sloužit jako náhrada za tyto evropské normy. Tato norma může být také používána vnitřními i vnějšími stranami včetně certifikačních or-gánů, pro posuzování způsobilosti organizace plnit požadavky zákazníka, zákonné požadavky a vlastní požadavky organizace. Dodatek A1 opravuje některé nedostatky předchozí normy.

Označení ČSN EN 15085-1 +A1 (284401)
Katalogové číslo 94188
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963941882
Norma byla zrušena k 1. 12. 2023
a nahrazena ČSN EN 15085-1 (284401)
Tato norma nahradila ČSN EN 15085-1 (284401) z dubna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15085-1 (284401)
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně

ČSN EN 15085-2 (284401)
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování

ČSN EN 15085-3 +A1 (284401)
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 3: Konstrukční požadavky

ČSN EN 15085-4 (284401)
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 4: Výrobní požadavky

ČSN EN 15085-5 (284401)
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace

ČSN EN 15085-6 (284401)
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 6: Požadavky na svařování při údržbě

foo