ČSN P ISO/TS 13605 (441396) Zrušená norma

Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

ČSN P ISO/TS 13605 Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace stanovuje postup pro stanovení křemíku, hliníku, železa, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, titanu, manganu, fosforu a síry metodou vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie. Metoda je použitelná pro popely z uhlí a koksu a popel z kotlů. Vzorek, na kterém jsou prováděna rentgenová fluorescenční měření, se připravuje zapracováním zkušebního podílu vzorku zatavením do disku z boritanového skla, pomocí postupu lití nebo tlakového zchlazení (kalení). Použitím této metody je eliminován vliv velikosti částic.

Označení ČSN P ISO/TS 13605 (441396)
Katalogové číslo 94103
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963941035
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
a nahrazena ČSN ISO 13605 (441396)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)