ČSN EN 845-2 (722710) Zrušená norma

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

ČSN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky na předem vyrobené překlady nad otvory do maximální světlosti
4,5 m, zhotovené z oceli, pórobetonu, umělého kamene, betonu, keramických tvarovek, vápenopískových prvků, prvků z přírodního kamene, nebo při použití kombinace těchto materiálů včetně požadavků na tyto materiály. Jsou definovány jednoduché, spřažené a kombinované překlady a stanoveny charakteristiky včetně dovolených odchylek, které se
u překladů uvádějí.

Označení ČSN EN 845-2 (722710)
Katalogové číslo 94231
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963942315
Změny a opravy Z2 8.17t
Norma byla zrušena k 30. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN 845-2 +A1 (722710)
Tato norma nahradila ČSN EN 845-2 (722710) z prosince 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 845-1 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

ČSN EN 845-2 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

ČSN EN 845-3 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

foo