ČSN EN ISO 14065 (010965) Zrušená norma

Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání

ČSN EN ISO 14065 Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma ČSN ISO 14065 specifikuje zásady a požadavky na orgány, které provádějí validaci nebo ověřování výroků o skleníkových plynech (GHG). Norma poskytuje správcům na skleníkové plyny, regulačním a akreditačním orgánům základ pro posuzování a uznávání odborné způsobilosti validačních a ověřovacích orgánů. Může rovněž být použita jinými způsoby, jako je vzájemné posouzení v rámci skupin validačních nebo ověřovacích orgánů nebo mezi takovými skupinami. Celkovým cílem validačních nebo ověřovacích činností týkajících se skleníkových plynů je poskytnout jistotu všem stranám, které se spoléhají na výrok o skleníkových plynech. Strana vydávající výrok o skleníkových plynech je odpovědná za shodu s požadavky příslušné normy nebo programu na skleníkové plyny. Validační nebo ověřovací orgán je odpovědný za vyhotovení objektivního posouzení a za poskytnutí oznámení o validaci nebo ověření týkajícího se výroku o skleníkových plynech, založeného na důkazech, vydaného odpovědnou stranou. Norma poskytuje požadavky na orgány, které provádějí validaci nebo ověřování skleníkových plynů s použitím normy ISO 14064-3 nebo jiných příslušných norem nebo specifikací. Obsahuje řadu zásad, které by tyto orgány měly být schopny prokázat, a poskytuje specifické požadavky, které odpovídají těmto zásadám. Obecné požadavky se vztahují k záležitostem, jako jsou právní a smluvní ujednání, povinnosti, nestrannost managementu a otázky odpovědnosti a financování. Zvláštní požadavky zahrnují opatření spojená se strukturami, požadavky na zdroje a odbornou způsobilost, management informací a záznamů, validační a ověřovací procesy, odvolání, stížnosti a systémy managementu.

Označení ČSN EN ISO 14065 (010965)
Katalogové číslo 94221
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963942216
Norma byla zrušena k 1. 4. 2022
a nahrazena ČSN EN ISO 14065 (010965)
Tato norma nahradila ČSN ISO 14065 (010965) z ledna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo