ČSN P 73 4450-1 (734450)

Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky

ČSN P 73 4450-1 Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje obecné požadavky na systém fyzické ochrany prvku kritické infrastruktury pro minimalizaci dopadu antropogenních hrozeb, včetně teroristického útoku.
Tato norma je určena pro subjekty kritické infrastruktury, orgány státní správy a samosprávy a poskytovatele bezpečnostních služeb. Pro ostatní uživatele může být norma metodickým návodem pro zajištění úrovně a rozsahu fyzické ochrany prvků kritické infrastruktury.
Tato předběžná česká technická norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.
Tato norma je první částí souboru norem pro fyzickou ochranu prvku kritické infrastruktury. Další části souboru budou specifické pro prvky kritické infrastruktury těchto odvětví: energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové služby, veřejná správa.

Označení ČSN P 73 4450-1 (734450)
Katalogové číslo 94069
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963940694
Dostupnost skladem (tisk na počkání)