ČSN EN 12602 +A1 (731221) Zrušená norma

Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu

ČSN EN 12602 +A1 Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma je určena pro prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu pro použití ve stavebních konstrukcích:
a) Nosné dílce NP1):
- nosné stěnové dílce;
- ztužující stěnové dílce;
- střešní dílce;
- stropní dílce;
- tyčové dílce (nosníky a pilíře).
b) Výplňové dílce NP2):
- nenosné stěnové dílce (příčky, stěny);
- obkladové dílce (bez úchytů) určené k použití pro venkovní fasády budov;
- malé krabicové tvarovky používané k vytváření rozvodných a instalačních kanálů;
- dílce na protihlukové stěny.
V závislosti na druhu a předpokládaném použití dílců, pro které se dílce mohou použít - ve spojení s jejich nosnou a ohraničující funkcí - pro účely požární odolnosti, zvukové a tepelné izolace uvedené v příslušných článcích této evropské normy.
U dílců uvažovaných v této normě se předpokládá především jejich vystavení pouze statickému namáhání, pokud se do příslušných článků této evropské normy nezapracují speciální prostředky.
Výraz "vyztužený" se vztahuje k výztuži použité pro nosné i konstrukční účely. Tato evropská norma se nezabývá:
- pravidly pro použití těchto dílců v konstrukcích;
- spárami (vyjma jejich pevnosti a celistvosti E u požární odolnosti);
- úchyty;
- dokončujícími vnějšími dílci, jako jsou obklady.
POZNÁMKA: AAC dílce se mohou použít na protihlukové zábrany, pokud jejich návrh také splňuje podmínky EN 14388.

Označení ČSN EN 12602 +A1 (731221)
Katalogové číslo 99027
Cena 990 Kč990
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 152 stran formátu A4
EAN kód 8590963990279
Změny a opravy Z1 12.16t
Norma byla zrušena k 30. 6. 2018
a nahrazena ČSN EN 12602 (731221)
Tato norma nahradila ČSN EN 12602 +A1 (731221) z listopadu 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)