ČSN EN 13369 ed. 2 (723001) Aktuální vydání

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

ČSN EN 13369 ed. 2 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13369 ed. 2

Tato evropská norma určuje požadavky, základní funkční kritéria a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro nevyztužené, železobetonové a předpjaté betonové prefabrikáty vyrobené z lehkého, obyčejného a těžkého betonu v souladu s EN 206 bez významného obsahu vzduchových dutin nad rámec plánovaného provzdušnění. Norma se vztahuje i na beton obsahující vlákna (ocelová, polymerová nebo jiná) pro jiné účely než jsou mechanické vlastnosti. Norma nezahrnuje prefabrikované železobetonové dílce z betonu s pórovitým kamenivem s otevřenou strukturou.
Norma se může používat také pro specifikaci výrobků, pro které neexistuje norma. Ne všechny požadavky (kapitola 4) této normy se vztahují na všechny betonové prefabrikáty.
Pokud existuje specifická výrobková norma, její ustanovení jsou nadřazeny této normě.
Betonové prefabrikáty pojednané v této normě jsou továrně vyrobené stavební dílce pro pozemní a inženýrské stavby. Tato norma se smí použít také pro výrobky vyráběné na staveništi, jestliže je výroba ochráněna před nepříznivými vlivy počasí a řízena podle ustanovení kapitoly 6.
Výpočet a návrh prefabrikátů není předmětem této normy, avšak norma nabízí pro neseismické zóny informace o:
- volbě dílčích součinitelů spolehlivosti definovaných v příslušném Eurokódu;
- definicích některých požadavků na konstrukce z předpjatého betonu.

Označení ČSN EN 13369 ed. 2 (723001)
Katalogové číslo 508040
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 8. 2019
Datum účinnosti 1. 9. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135080403
Tato norma nahradila ČSN EN 13369 ed. 2 (723001) z října 2018
ČSN EN 13369 (723001) z listopadu 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)