ČSN EN 14701-2 (758061) Aktuální vydání

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu

ČSN EN 14701-2 Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení specifického filtračního odporu upravených a neupravených kalů za předpokladu, že během filtrace nedochází k sedimentaci. Tato norma je použitelná pro kaly a kalové suspenze z manipulace s přívalovými dešťovými vodami, z městských stokových sítí, z čistíren městských odpadních vod, z čištění průmyslových odpadních vod obdobným způsobem jako v případě městských odpadních vod a z úpraven vody. Metoda je použitelná také pro kaly a kalové suspenze jiného původu.

Označení ČSN EN 14701-2 (758061)
Katalogové číslo 94222
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963942223
Tato norma nahradila ČSN EN 14701-2 (758061) z února 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14701-1 (758061)
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST)

ČSN EN 14701-3 (758061)
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti

ČSN EN 14701-4 (758061)
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů

foo