ČSN EN 14701-3 (758061)

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti

ČSN EN 14701-3 Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení stlačitelnosti kalů, upravených i neupravených. Tento dokument je použitelný pro kaly a kalové suspenze z:
- úpravy přívalových dešťových vod;
- městských stokových sítí;
- čistíren městských odpadních vod;
- úpravy průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám (jak je definováno ve Směrnici 91/271/EHS;
- úpraven vody.
Metoda je použitelná také pro kaly a kalové suspenze jiného původu.

Označení ČSN EN 14701-3 (758061)
Katalogové číslo 77779
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963777795
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14701-1 (758061)
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST)

ČSN EN 14701-2 (758061)
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu

ČSN EN 14701-4 (758061)
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů

foo