ČSN EN 845-3 (722710) Zrušená norma

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

ČSN EN 845-3 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky na ocelovou výztuž do ložných spár zdiva pro nosné účely a pro nenosná použití. Jsou definovány druhy výztuže jako je svařovaná výztuž z drátů, pletivo z drátů a tahokov. Norma uvádí charakteristiky výztuže, které musí být deklarovány, jako jsou rozměry výztuže včetně dovolených odchylek, rozměry drátů, vlastnosti materiálu a doporučuje materiály vhodné z hlediska ochrany výztuže proti korozi.

Označení ČSN EN 845-3 (722710)
Katalogové číslo 94230
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963942308
Změny a opravy Z2 8.17t
Norma byla zrušena k 30. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN 845-3 +A1 (722710)
Tato norma nahradila ČSN EN 845-3 +A1 (722710) z září 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 845-1 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

ČSN EN 845-2 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

ČSN EN 845-3 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

foo