ČSN (normy i změny) z července 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 16271 (010122) - červenec 2013

Hodnotový management - Funkční vyjádření potřeby a specifikace funkční výkonnosti - Požadavky na vyjádření a validaci potřeby, kterou je třeba uspokojit v rámci procesu nákupu nebo získání produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61360-2 ed. 2 (013720) - červenec 2013 aktuální vydání

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Adresářové schéma EXPRESS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN 61360-2/změna Z1 (013720) - červenec 2013

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Slovníkové schéma EXPRESS

Změna byla zrušena k 6. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/IEC TS 17022 (015266) - červenec 2013

Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 161 +A3 (061803) - červenec 2013

Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

550 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12952-18 (077604) - červenec 2013

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze

190 Kč

ČSN EN 12952-7 (077604) - červenec 2013 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle

440 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 10121-2 (125004) - červenec 2013

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 29461-1 (125005) - červenec 2013

Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 29462 (125006) - červenec 2013

Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14644-10 (125301) - červenec 2013

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14644-8 (125301) - červenec 2013 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 16145 (135901) - červenec 2013

Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné výtokové hlavice pro umyvadlové a dřezové směšovací baterie - Obecné technické požadavky

340 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13126-9 (166111) - červenec 2013

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 9: Kování pro kyvná a otočná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16035 (166210) - červenec 2013

Seznam vlastností stavebního kování (HPS) – Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61131-6 (187050) - červenec 2013

Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 6346/změna A3 (269342) - červenec 2013

Kontejnery - Kódování, identifikace a značení

125 Kč

ČSN EN 840-1 (269381) - červenec 2013

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - červenec 2013

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - červenec 2013

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - červenec 2013

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - červenec 2013

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - červenec 2013

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9300-004 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-011 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu "Příprava dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-012 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 012: Referenční popis procesu "Přijímání dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-013 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 013: Referenční popis procesu "Archivace dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-014 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 014: Referenční popis procesu "Obnova dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-015 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu "Odstranění dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4199-001 (311713) - červenec 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3682-005 (311818) - červenec 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zástrčka velikost 2 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3682-006 (311818) - červenec 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 006: Zásuvka velikost 3 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3682-007 (311818) - červenec 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 007: Zástrčka velikost 3 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3682-008 (311818) - červenec 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 008: Zásuvka velikost 4 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3682-009 (311818) - červenec 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá teplota 150 °C - Část 009: Zástrčka velikost 4 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3660-025 (311822) - červenec 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 025: Kabelový vývod typu A, rovný, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-027 (311822) - červenec 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 027: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění pro EN 3646 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-038 (311822) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 038: Ruční nářadí typu Z, pro montáž pásek z nerezové oceli podle EN 3660-033 na příslušenství kabelových vývodů - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2/Oprava 1 (333432) - červenec 2013

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

20 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-7-1/změna Z1 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

Změna byla zrušena k 13. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50131-2-7-2/změna Z1 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

Změna byla zrušena k 13. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50131-2-7-3/změna Z1 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

Změna byla zrušena k 13. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-2-7-1 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t

755 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t

755 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t

755 Kč

ČSN EN 62282-6-100/změna A1 (336000) - červenec 2013

Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62305-3 ed. 2/změna Z1 (341390) - červenec 2013

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

65 Kč

ČSN 34 2040 ed. 2 (342040) - červenec 2013 aktuální vydání

Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

440 Kč

ČSN 34 2040/změna Z4 (342040) - červenec 2013

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

Změna byla zrušena k 31. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62358 ed. 2 (345843) - červenec 2013 aktuální vydání

Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti pro jádra s mezerou a jeho tolerance

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62358/změna Z2 (345843) - červenec 2013

Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti (AL) a jeho tolerance

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62271-101 ed. 2 (354222) - červenec 2013 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

1 715 Kč

ČSN EN 62271-101/změna Z1 (354222) - červenec 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50470-1/Oprava 1 (356137) - červenec 2013

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C)

20 Kč

ČSN EN 60688 ed. 2 (356215) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých a stejnosměrných elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60688/změna Z1 (356215) - červenec 2013

Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály

Změna byla zrušena k 23. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-032 ed. 2/změna Z1 (356502) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 (356502) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

440 Kč

ČSN EN 61326-2-5/změna Z1 (356508) - červenec 2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1, CP 3/2

Změna byla zrušena k 6. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61326-2-1 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí

190 Kč

ČSN EN 61326-2-1/změna Z1 (356509) - červenec 2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí

Změna byla zrušena k 6. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

250 Kč

ČSN EN 61326-2-2/změna Z1 (356509) - červenec 2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

Změna byla zrušena k 6. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61326-2-5 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1

230 Kč

ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

230 Kč

ČSN EN 61326-2-6/změna Z1 (356509) - červenec 2013

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Lékařská zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

Změna byla zrušena k 4. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50536/změna A1 (357607) - červenec 2013

Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti

65 Kč

ČSN EN 140400 ed. 2/změna Z1 (358174) - červenec 2013

Dílčí specifikace - Neproměnné nízkovýkonové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)

Změna byla zrušena k 13. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60115-8 (358190) - červenec 2013

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné rezistory pro povrchovou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62276/změna Z1 (358417) - červenec 2013

Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody

Změna byla zrušena k 23. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62674-1 (358477) - červenec 2013

Vysokofrekvenční indukčnostní součástky - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro použití v elektronických a telekomunikačních zařízeních

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61747-4 ed. 2 (358787) - červenec 2013 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4: Zobrazovací moduly a buňky s kapalnými krystaly - Základní mezní a charakteristické hodnoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61747-4/změna Z1 (358787) - červenec 2013

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 4: Zobrazovací moduly a buňky s kapalnými krystaly - Základní mezní a charakteristické hodnoty

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62595-2 (358790) - červenec 2013

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 2: Elektrooptické metody měření pro jednotky podsvícení s diodami LED

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61193-3 (359043) - červenec 2013

Systémy hodnocení kvality - Část 3: Volba a použití přejímacích plánů pro výstupní a mezioperační audity výroby desek s plošnými spoji a laminátů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60794-2-31 ed. 2 (359223) - červenec 2013

Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60794-2-31/změna Z1 (359223) - červenec 2013

Optické kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-11 ed. 2 (359251) - červenec 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-11/změna Z1 (359251) - červenec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-14 ed. 2/změna Z1 (359251) - červenec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Odolávání optickému výkonu a stanovení prahu poškození

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-14 ed. 3 (359251) - červenec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-19 ed. 2/změna Z1 (359251) - červenec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní)

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-19 ed. 3 (359251) - červenec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61195 ed. 2/změna A1 (360276) - červenec 2013

Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN 60968 +A1/změna Z1 (360290) - červenec 2013

Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování. Bezpečnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1992)

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-17 ed. 2/změna Z1 (361045) - červenec 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky a podobné ohebné tepelné spotřebiče

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-17 ed. 3 (361050) - červenec 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.19t, A1 9.20t

865 Kč

ČSN EN 60601-2-44 ed. 3/změna A1 (364801) - červenec 2013

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

340 Kč

ČSN EN 60601-2-65 (364801) - červenec 2013

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

630 Kč

ČSN EN 61094-8 (368880) - červenec 2013

Měřicí mikrofony - Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli

340 Kč

ČSN EN 62075 ed. 2 (369063) - červenec 2013 aktuální vydání

Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign

350 Kč

ČSN EN 62075/změna Z1 (369063) - červenec 2013

Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (369079) - červenec 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Obecný přístup

945 Kč

ČSN EN 419251-1 (369282) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 1: Profil ochrany pro základní funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 419251-2 (369282) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 2: Profil ochrany pro rozšíření důvěryhodného kanálu pro aplikaci generující certifikát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 419251-3 (369282) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 3: Další funkce pro zabezpečení cílů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-2 (369782) - červenec 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 2: Mechanismy používající dedikovanou hašovací funkci

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-5 (369860) - červenec 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

770 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 9513 (420386) - červenec 2013 aktuální vydání

Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrových systémů používaných při zkoušení jednoosým zatížením

440 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13705 (450031) - červenec 2013 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Přímotopná tělesa pro celkový provoz rafinérie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 950 Kč

ČSN EN ISO 27509 (451660) - červenec 2013

Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

981 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-12 (470601) - červenec 2013 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.17t

475 Kč

64 Plasty

TNI CEN/TR 12108 (643198) - červenec 2013

Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov

340 Kč

ČSN EN 12201-3 +A1 (646410) - červenec 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

440 Kč

ČSN EN 1555-3 +A1 (646412) - červenec 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14275 (656007) - červenec 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic

230 Kč

ČSN EN 16143 (656203) - červenec 2013

Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14274 (656502) - červenec 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 16257 (699019) - červenec 2013

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Průměr patního ventilu jiný než 100 mm (nom)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1744-1 +A1 (721196) - červenec 2013 aktuální vydání

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor

550 Kč

ČSN 72 2072-1 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin

190 Kč

ČSN 72 2072-10 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky

230 Kč

ČSN 72 2072-11 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití

125 Kč

ČSN 72 2072-2 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt

125 Kč

ČSN 72 2072-3 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí

190 Kč

ČSN 72 2072-4 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků

190 Kč

ČSN 72 2072-5 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu

190 Kč

ČSN 72 2072-6 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním

125 Kč

ČSN 72 2072-8 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného

125 Kč

ČSN 72 2072-9 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-4/NA ed. A (730035) - červenec 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1991-3/Oprava 1 (730035) - červenec 2013

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

20 Kč

ČSN EN 1991-4/NA ed. A (730035) - červenec 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1991-4/Oprava 2 (730035) - červenec 2013

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

20 Kč

ČSN EN 1998-3/změna Z2 (730036) - červenec 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

32 Kč

ČSN ISO 17497-2 (730533) - červenec 2013

Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli

230 Kč

ČSN EN 1993-4-1 ed. 2 (731441) - červenec 2013

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky

770 Kč

ČSN EN 1993-4-1/změna Z1 (731441) - červenec 2013

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky

65 Kč

ČSN EN 40-3-1 (732093) - červenec 2013 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení

230 Kč

ČSN EN 40-3-2 (732093) - červenec 2013 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami

230 Kč

ČSN EN 40-3-3 (732093) - červenec 2013 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t

360 Kč

ČSN EN 13084-7 (734220) - červenec 2013 aktuální vydání

Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

340 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - červenec 2013 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu

190 Kč

ČSN 73 6222 (736222) - červenec 2013 aktuální vydání

Zatížitelnost mostů pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.15t

475 Kč

ČSN EN 16272-1 (736342) - červenec 2013

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 1: Inherentní charakteristiky - Pohlcování zvuku v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-2 (736342) - červenec 2013

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 2: Inherentní charakteristiky - Izolace proti zvuku šířenému vzduchem v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-3-1 (736342) - červenec 2013

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-1: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 1191 (746015) - červenec 2013 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7342 (757342) - červenec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení teploty

230 Kč

ČSN EN ISO 7827 (757775) - červenec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 354/Oprava 1 (832621) - červenec 2013

Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky

20 Kč

ČSN P CEN/TS 16415 (832630) - červenec 2013

Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14325/Oprava 1 (832733) - červenec 2013

Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 20072 (850003) - červenec 2013 aktuální vydání

Ověření návrhu zařízení pro dodávání aerosolového léčiva - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14630 (852905) - červenec 2013 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 13078 (856014) - červenec 2013

Stomatologie - Dentální pec - Metoda zkoušení pro měření teploty se samostatným termočlánkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-5 (856206) - červenec 2013 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Byretové infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 319 401 V1.1.1 (874006) - červenec 2013

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky na poskytovatele důvěryhodných služeb podporující elektronické podpisy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16302 (961515) - červenec 2013

Ochrana kulturního dědictví - Zkušební metody - Měření absorpce vody Karstenovou trubicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč