ČSN ISO/IEC 27005 (369790) Zrušená norma

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací

ČSN ISO/IEC 27005 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma poskytuje doporučení pro řízení rizik bezpečnosti informací v rámci organizace, podporuje obecný koncept specifikovaný v ISO/IEC 27001 a je strukturována, aby dostatečně podporovala implementaci informační bezpečnosti založené na přístupu řízení rizik. Nicméně tato mezinárodní norma nenabízí konkrétní metodiku pro řízení rizik bezpečnosti informací. Záleží jen na organizaci, jaký přístup k řízení rizik zvolí, např. v závislosti na rozsahu ISMS, kontextu řízení rizik, průmyslovém odvětví. V souladu s přístupem k řízení rizik popsaným v této normě lze pro implementaci požadavků ISMS použít některou z celé řady existujících metodik pro řízení rizik. Norma je určená manažerům a pracovníkům, kteří jsou v rámci organizace odpovědní za řízení rizik bezpečnosti informací a tam, kde je to relevantní, také externím subjektům. Je aplikovatelná na všechny typy organizací (např. komerční společnosti, vládní organizace, neziskové organizace), které mají v úmyslu řídit rizika, která mohou narušit bezpečnost informací organizace.
Jedná se o druhé vydání, které zrušuje a nahrazuje první vydání (ČSN ISO/IEC 27005:2008), jenž bylo revidováno.
Norma má 62 stránek a byla přeložena z anglického originálu.

Označení ČSN ISO/IEC 27005 (369790)
Katalogové číslo 93071
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 7. 2013
Datum účinnosti 1. 8. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963930718
Norma byla zrušena k 1. 5. 2019
a nahrazena ČSN ISO/IEC 27005 (369790)
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 27005 (369790) z července 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)