ČSN EN 62271-101 ed. 2 (354222)

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

ČSN EN 62271-101 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 747 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 31. 8. 2024. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí hlavně pro vypínače střídavého proudu v rozsahu IEC 62271-100. Dává všeobecná pravidla pro zkoušení vypínačů střídavého proudu a stanovuje požadavky na syntetické zkoušky zapínací a vypínací schopnosti při zkušebních sledech, popsaných v 6.102 až 6.111 z IEC 62271-100.
Bylo prokázáno, že syntetické zkoušky jsou ekonomickým a technicky správným způsobem zkoušení vysokonapěťových vypínačů střídavého proudu podle požadavků IEC 62271-100 a že jsou ekvivalentní přímým zkouškám.
Popsané metody a techniky jsou obecně používané. Účelem této normy je stanovení kritérií pro syntetické zkoušení a pro správné hodnocení výsledků. Taková kritéria prokáží platnost zkušební metody, aniž by byly omezeny inovace zkušebních obvodů.

Označení ČSN EN 62271-101 ed. 2 (354222)
Katalogové číslo 93290
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 7. 2013
Datum účinnosti 1. 8. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 142 stran formátu A4
EAN kód 8590963932903
Změny a opravy A1 8.18t, Z1 3.22t
Norma je platná do 31. 8. 2024
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62271-101 ed. 3 (354222)
Tato norma nahradila ČSN EN 62271-101 (354222) z března 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

ČSN EN 62271-4 (354206)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

ČSN EN 62271-103 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-112 (354212)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

ČSN EN 62271-207 ed. 2 (354221)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN IEC 62271-101 ed. 3 (354222)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

ČSN EN 62271-3 ed. 2 (354226)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850

ČSN EN 62271-105 ed. 2 (354230)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-106 (354280)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

ČSN EN 62271-201 ed. 2 (357180)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-200 ed. 2 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-202 ed. 2 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

ČSN EN 62271-205 (357184)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-203 ed. 2 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-206 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-211 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-212 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

ČSN EN 62271-204 (357193)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

foo