ČSN EN 1793-1 (737060) Zrušená norma

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies the laboratory method for measuring the sound absorption performance of road traffic noise reducing devices in reverberant conditions. It covers the assessment of the intrinsic sound absorption performance of devices that can reasonably be assembled inside the testing facility described in EN ISO 354.
This method is not intended for the determination of the intrinsic characteristics of sound absorption of noise reducing devices to be installed on roads in non-reverberant conditions.
The test method in EN ISO 354 referred to in this European Standard excludes devices that act as weakly damped resonators. Some devices will depart significantly from these requirements and in these cases, care is needed in interpreting the results.

Označení ČSN EN 1793-1 (737060)
Katalogové číslo 502925
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135029259
Norma byla zrušena k 1. 1. 2018
a nahrazena ČSN EN 1793-1 (737060)
Tato norma nahradila ČSN EN 1793-1 (737060) z července 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1793-2 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1793-3 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

ČSN EN 1793-4 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ

ČSN EN 1793-5 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

ČSN EN 1793-6 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole