ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 (356509) Aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 250 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Dodatečně k požadavkům ČSN EN 61326-1 (35 6509) tato část souboru norem podrobněji specifikuje zkušební konfigurace, provozní podmínky a kritéria vlastností pro zařízení pokrytá IEC 61326-1, Přílohou A, která jsou: používána pro zkoušení, měření nebo monitorování ochranných opatření v nízkonapěťových distribučních systémech a; napájená z baterie a/nebo měřeného obvodu a; přenosná. Příklady takového zařízení zahrnují napěťové detektory, zkoušeče izolace, zkoušeče spojitosti zemnění, zkoušeče odporu země, zkoušeče impedance smyčky, "zkoušeče zbytkového proudu" zařízení (RCD zkoušeče) a zkoušeče sledu fází, jak je definuje ČSN EN 61557.

Označení ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 (356509)
Katalogové číslo 93340
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2013
Datum účinnosti 1. 8. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963933405
Změny a opravy Oprava 1 1.16t
Tato norma nahradila ČSN EN 61326-2-2 (356509) z prosince 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61326-2-3 ed. 2 (356508)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu

ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 (356508)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

ČSN EN 61326-1 ed. 2 (356509)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 61326-2-1 ed. 2 (356509)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí

ČSN EN 61326-2-5 ed. 2 (356509)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1

ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 (356509)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)