ČSN EN 61326-2-5 ed. 2 (356509) Aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1

ČSN EN 61326-2-5 ed. 2 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Dodatečně k požadavkům ČSN EN 61326-1 (35 6509) tato část souboru norem projednává určité vlastnosti zkoušek EMC pro zařízení pro práci v poli s rozhraním sběrnice pole. Tato část souboru norem pokrývá pouze rozhraní zařízení sběrnice pole. Tato část se týká pouze zařízení pro práci v poli určených pro řízení procesů a měření procesů. Tato norma pokrývá pouze zařízení pro práci v poli s rozhraním podle ČSN EN 61784-1, CP 3/2 a CP 1/1, jak definuje ČSN EN 61784. Jiné sběrnice pole mohou být zahrnuty do budoucích vydání této normy. Výrobce specifikuje prostředí, pro které je výrobek určen a/nebo vybere příslušnou zkušební úroveň z ČSN EN 61326-1.

Označení ČSN EN 61326-2-5 ed. 2 (356509)
Katalogové číslo 93338
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2013
Datum účinnosti 1. 8. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963933382
Tato norma nahradila ČSN EN 61326-2-5 (356508) z května 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61326-2-3 ed. 2 (356508)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu

ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 (356508)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

ČSN EN 61326-1 ed. 2 (356509)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 61326-2-1 ed. 2 (356509)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí

ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 (356509)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 (356509)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)