ČSN (normy i změny) ze září 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 3534-2 (010216) - září 2010 aktuální vydání

Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika

770 Kč

ČSN ISO 14004/změna Z1 (010904) - září 2010

Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 14015/změna Z1 (010915) - září 2010

Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)

32 Kč

ČSN ISO 14025/změna Z1 (010925) - září 2010

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

32 Kč

ČSN ISO 14050/změna Z1 (010950) - září 2010

Environmentální management - Slovník

32 Kč

ČSN ISO 14063/změna Z1 (010963) - září 2010

Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady

32 Kč

ČSN EN ISO 17201-5 (011690) - září 2010

Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku

350 Kč

ČSN ISO 10135/změna Z1 (013154) - září 2010

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP)

32 Kč

ČSN EN ISO 25178-6 (014451) - září 2010

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu

230 Kč

ČSN EN 12668-1 (015026) - září 2010 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje

440 Kč

ČSN EN 12668-2 (015026) - září 2010 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy

440 Kč

ČSN EN 15856 (015098) - září 2010

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady zkoušení AE pro detekci koroze uvnitř kovového pláště naplněného kapalinou

190 Kč

ČSN EN 15857 (015098) - září 2010

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení polymerů vyztužených vlákny - Specifická metoda a všeobecná kritéria hodnocení

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264) - září 2010

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti

570 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 14344 (050341) - září 2010 aktuální vydání

Svařovací materiály - Opatřování přídavných materiálů a tavidel

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 0830/Oprava 1 (060830) - září 2010

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 1829-1 (117911) - září 2010

Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12351 (133070) - září 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-3 (200300) - září 2010

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů

440 Kč

ČSN ISO 230-4 (200300) - září 2010

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13035-11 +A1 (278809) - září 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Vrtací stroje

230 Kč

ČSN EN 13035-9 +A1 (278809) - září 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Mycí zařízení

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4632-003 (311201) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 003: Svařování a pájení homogenních dílců z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4650 (311708) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Značení vodičů a kabelů, UV laser

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 6049-002 (311711) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 002: Všeobecně a seznam norem výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6059-501 (311712) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 501: Zkouška elektrické pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2241 (311780) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Patice žárovek - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3660-006 (311822) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 006: Kabelový vývod samojistný, typu C, přímý, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-007 (311822) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 007: Kabelový vývod samojistný, typu C, 90°, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-008 (311822) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 008: Kabelový vývod samojistný, typu C, 45°, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2240-021 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 021: Žárovka, klasifikace 313 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-022 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 022: Žárovka, klasifikace 315 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-023 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 023: Žárovka, klasifikace 316 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-024 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 024: Žárovka, klasifikace 327 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-025 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 025: Žárovka, klasifikace 328 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-026 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 026: Žárovka, klasifikace 330 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-027 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 027: Žárovka, klasifikace 334 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-028 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 028: Žárovka, klasifikace 337 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-029 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 029: Žárovka, klasifikace 338 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-030 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 030: Žárovka, klasifikace 345 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-031 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 031: Žárovka, klasifikace 356 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-032 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 032: Žárovka, klasifikace 376 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-033 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 033: Žárovka, klasifikace 377 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-034 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 034: Žárovka, klasifikace 382 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-035 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 035: Žárovka, klasifikace 387 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-036 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 036: Žárovka, klasifikace 388 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-037 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 037: Žárovka, klasifikace 394 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-038 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 038: Žárovka, klasifikace 401 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-039 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 039: Žárovka, klasifikace 600 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-040 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 040: Žárovka, klasifikace 680 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-041 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 041: Žárovka, klasifikace 682 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-042 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 042: Žárovka, klasifikace 683 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-043 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 043: Žárovka, klasifikace 685 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-044 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 044: Žárovka, klasifikace 713 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-045 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 045: Žárovka, klasifikace 714 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-046 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 046: Žárovka, klasifikace 715 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-047 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 047: Žárovka, klasifikace 718 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-048 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 048: Žárovka, klasifikace 718 NPC - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-049 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 049: Žárovka, klasifikace 757 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-050 (311845) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 050: Žárovka, klasifikace 1064 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3529 (312257) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená obloukově ve vakuu - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačně zpracovaná - Výkovky - nebo D ≤ 150 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3459 (312508) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Desky - 6 mm < a ≤ 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2954-001 (312509) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Makrostruktura tvářených výrobků z titanu a slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2954-002 (312509) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Makrostruktura tvářených výrobků z titanu a slitiny titanu - Část 002: Makrostruktura tyčí, profilů, přířezů pro kování a výkovků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4115 (314114) - září 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Podložky, pryžové pro příchytky - Rozměry, hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4622 (314213) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), povlakovaná MoS2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4623 (314214) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřená

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4624 (314215) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřená

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4662 (318053) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Specifikace zkoušky dílů tlumících vibrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4637 (318325) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Tryskací medium - Bílý korund

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4638 (318326) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Tryskací medium - Hnědý korund

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (332000) - září 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.17t

315 Kč

ČSN 33 2000-5-551/změna Z1 (332000) - září 2010

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 55: Ostatní zařízení - Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 (332000) - září 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

360 Kč

ČSN 33 2000-7-717/změna Z1 (332000) - září 2010

Elektrické instalace budov - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Mobilní nebo transportovatelné buňky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60255-1 (353501) - září 2010

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky

440 Kč

ČSN EN 60255-6/změna Z1 (353506) - září 2010

Elektrická relé - Část 6: Měřicí relé a ochranná zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-1 ed. 2/změna Z2 (354106) - září 2010

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 16. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62080 (354112) - září 2010

Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 1.16t

715 Kč

ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 (359251) - září 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-21/změna Z1 (359251) - září 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-111-7 (359255) - září 2010

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-7: Těsněná krytí pro kategorii A - Venkovní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-111-8 (359255) - září 2010

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-8: Těsněná krytí pro kategorii G - Povrchová

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-111-9 (359255) - září 2010

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-9: Těsněná krytí pro kategorii S - Podzemní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61280-1-4 ed. 2 (359270) - září 2010 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61280-1-4/změna Z1 (359270) - září 2010

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Sběr a redukce dvourozměrných dat měřených metodou blízkého pole u vysílačů s laserem a mnohovidovým vláknem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61760-3 (359310) - září 2010

Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR)

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-105/změna A11 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

125 Kč

ČSN EN 60335-2-13 ed. 2/změna Z1 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-13 ed. 3 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 6.13t, A1 11.19t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-2 ed. 2/změna Z1 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-2 ed. 3 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 6.13t, A1 8.13t

590 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 4/změna A12 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-4 ed. 2/změna Z1 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-4 ed. 3 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.15t, A11 1.19t, A2 2.20t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-41 ed. 2/změna A2 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

125 Kč

ČSN EN 80601-2-59 (364801) - září 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 11. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60728-13 (367211) - září 2010

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60670-1/změna Z1 (370100) - září 2010

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 9445-1 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy

190 Kč

ČSN EN ISO 9445-2 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

230 Kč

ČSN EN 15622 (420623) - září 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 1676 (421404) - září 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Slitinové hliníkové ingoty pro přetavení - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1706 (421433) - září 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti

340 Kč

ČSN EN 1057 +A1 (421526) - září 2010 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

350 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 10329 (441343) - září 2010

Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem

230 Kč

ČSN ISO 11323 (441500) - září 2010

Železné rudy a přímo redukované železo - Slovník

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 17078-1/změna A1 (451331) - září 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Postranní kapsy vřeten

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 17078-4 (451331) - září 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 4: Techniky pro vřetena s postranními kapsami a související zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10426-1/Oprava 1 (451394) - září 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 15717 (492129) - září 2010

Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 12872 (492605) - září 2010

Desky na bázi dřeva - Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 15845 (500422) - září 2010

Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodných výluhů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 14957 +A1 (514011) - září 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Stroje na mytí nádobí s dopravníkem - Bezpečnostní a hygienické požadavky

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 1871 (560020) - září 2010 aktuální vydání

Potraviny a krmiva - Obecné pokyny pro stanovení dusíku metodou podle Kjeldahla

190 Kč

ČSN ISO 4832 (560085) - září 2010 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií

190 Kč

ČSN EN 15851 (560677) - září 2010

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 v potravinách pro kojence a malé děti vyrobených z obilovin - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0107/změna Z5 (570107) - září 2010

Metody zkoušení sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek

32 Kč

ČSN ISO 3432 (571008) - září 2010

Sýry - Stanovení obsahu tuku - Butyrometr pro Van Gulikovu metodu

190 Kč

ČSN ISO 3433 (571009) - září 2010

Sýry - Stanovení obsahu tuku - Van Gulikova metoda

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 8292-1 (588768) - září 2010

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 1: Přímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8292-2 (588768) - září 2010

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 2: Nepřímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15477 (654865) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení obsahu vodorozpustného draslíku

190 Kč

ČSN EN 15478 (654866) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v močovině

230 Kč

ČSN EN 15479 (654867) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky

190 Kč

ČSN EN 15559 (654868) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13747 +A2 (723058) - září 2010

Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy

590 Kč

ČSN EN 14064-2 (727235) - září 2010

Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 2: Požadavky na zabudované výrobky

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-1/Oprava 1 (730036) - září 2010

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

20 Kč

ČSN 73 0833 (730833) - září 2010 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t

387 Kč

ČSN 73 1201 (731201) - září 2010

Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

570 Kč

ČSN 73 1208 (731208) - září 2010

Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

350 Kč

ČSN 73 1411/změna Z1 (731411) - září 2010

Rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy pro šroubové a nýtové spoje

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1495/změna Z1 (731495) - září 2010

Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1995-1-2/Oprava 1 (731701) - září 2010

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

20 Kč

ČSN 73 2601/změna Z4 (732601) - září 2010

Provádění ocelových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1090-1/změna Z1 (732601) - září 2010

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 2602/změna Z1 (732602) - září 2010

Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 2611/změna Z5 (732611) - září 2010

Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6660/změna Z3 (736660) - září 2010

Vnitřní vodovody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 806-4 (755410) - září 2010

Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž

550 Kč

ČSN EN 15664-2 (755470) - září 2010

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody

125 Kč

ČSN EN 15848 (755480) - září 2010

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 1302/Oprava 2 (755816) - září 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

20 Kč

ČSN EN 1278 (755832) - září 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon

230 Kč

ČSN EN 13177 (755883) - září 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol

230 Kč

ČSN EN 1610/změna Z1 (756114) - září 2010

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-E09 (800137) - září 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E09: Stálobarevnost při krabování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 105-E12 (800156) - září 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E12: Stálobarevnost při valchování: alkalická valcha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 15019 (806196) - září 2010

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 838 (833632) - září 2010 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-1/Oprava 1 (855220) - září 2010

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika

20 Kč

ČSN EN ISO 10993-9 (855220) - září 2010 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 (875015) - září 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (875026) - září 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (875031) - září 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (875031) - září 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: Třída A/B DSC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-3 V1.1.1 (875031) - září 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: Třída D DSC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-4 V1.1.1 (875031) - září 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 4: Třída E DSC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 025-1 V1.4.1 (875090) - září 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 208-1 V1.3.1 (875121) - září 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 (875121) - září 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 550-1-1 V1.1.1 (876051) - září 2010

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SRD) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 1: Vnější fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 550-1-2 V1.1.1 (876051) - září 2010

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SRD) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 2: Modulace jedné nosné ve vnitřní fyzické vrstvě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 550-1-3 V1.1.1 (876051) - září 2010

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SDR) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 3: Modulace více nosných ve vnitřní fyzické vrstvě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.3.1 (878595) - září 2010

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 249 (914117) - září 2010

Sanitární potřeby - Vany pro sprchové kouty vyrobené z odlévaných síťovaných akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 15636 (914118) - září 2010

Sanitární potřeby - Vany pro sprchové kouty vyrobené z rázově modifikovaných vytlačovaných akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč