ČSN EN ISO 148-2 (420381) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů

ČSN EN ISO 148-2 Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodiku ověřování konstrukčních součástí rázových zkušebních strojů kyvadlového typu. Je aplikovatelná na stroje s 2 mm nebo 8 mm břity používané k provádění rázových ohybových zkoušek podle ČSN ISO 148-1. Popisuje dvě metody ověřování. Přímou metodu, která je v podstatě statická, zahrnující měření kritických částí stroje. Nepřímou metodu, která je metodou dynamickou používající referenční zkušební tělesa k ověřování bodů na měřicí stupnici. Při řešení problematiky přímého ověřování se norma postupně zabývá otázkami základů stroje a jeho instalace, rámem stroje, kyvadlem, opěrami a podporami zkušebních těles a indikační zařízením. V kapitolách nepřímého ověřování norma detailně popisuje referenční zkušební tělesa a definuje požadavky na ně kladené. Tři přílohy, které norma obsahuje se vesměs zabývají otázkami stanovení nejistoty měření při ověřování kyvadlových kladiv přímým a nepřímým postupem. V přílohách jsou uvedeny praktické příklady a postupy výpočtů, které lze využít při praktickém ověřování.

Označení ČSN EN ISO 148-2 (420381)
Katalogové číslo 86146
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2010
Datum účinnosti 1. 10. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963861463
Norma byla zrušena k 1. 7. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 148-2 (420381)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 148-2 (420381) z července 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 148-1 (420381)
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 148-3 (420381)
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů