ČSN EN ISO 11970 (050327) Zrušená norma

Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví způsob schvalování specifikace postupu svařování (WPS) pro výrobní svařování odlitků. Definuje podmínky pro provedení schvalovacích zkoušek a rozsah platnosti schváleného postupu svařování pro všechny praktické svářečské operace v rozsahu základních proměnných.
Zkoušky musí být provedeny podle této mezinárodní normy, pokud nejsou zákazníkem nebo dohodou mezi smluvními stranami stanoveny doplňující zkoušky.
Tato mezinárodní norma platí pro obloukové svařování ocelových odlitků. Po dohodě mezi smluvními stranami mohou být zásady této mezinárodní normy použity pro jiné metody tavného svařování.
Kromě zkoušek, které jsou stanoveny touto mezinárodní normou, může odběratel, pro získání více informací v případě zvláštního servisu, materiálu nebo výrobních podmínek, stanovit další komplexní zkoušky, například podélné zkoušky tahem svaru, zkoušky lámavosti, chemické rozbory, stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelích, tažnosti, zkoušky rázem v ohybu na tělesech Charpy "V", radiografie a pod.

Označení ČSN EN ISO 11970 (050327)
Katalogové číslo 500543
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2016
Datum účinnosti 1. 11. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135005437
Norma byla zrušena k 1. 8. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 11970 (050327)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11970 (050327) z září 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)