ČSN (normy i změny) z července 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 61649 (010653) - červenec 2009

Weibullova analýza

570 Kč

ČSN IEC 61649/změna Z1 (010653) - červenec 2009

Testy dobré shody, konfidenční intervaly a dolní konfidenční meze pro data s Weibullovým rozdělením

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 19499 (011447) - červenec 2009

Vibrace - Vyvažování - Informace o vyvažovacích normách a návod k jejich používání

440 Kč

ČSN ISO 18434-1 (011465) - červenec 2009

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy

340 Kč

ČSN ISO 18431-1/Oprava 1 (011466) - červenec 2009

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod

20 Kč

ČSN EN ISO 17201-1/Oprava 1 (011690) - červenec 2009

Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření

Změna byla zrušena k 1. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3452-5 (015018) - červenec 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C

190 Kč

ČSN EN ISO 3452-6 (015018) - červenec 2009

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C

190 Kč

ČSN ISO 9186-2 (018004) - červenec 2009

Grafické značky - Zkušební metody - Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 12385-1 +A1 (024302) - červenec 2009 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 13411-5 +A1 (024470) - červenec 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

230 Kč

ČSN EN 13411-6 +A1 (024470) - červenec 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

340 Kč

ČSN EN 13411-7 +A1 (024470) - červenec 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

340 Kč

ČSN EN 13414-1 +A2 (024472) - červenec 2009 aktuální vydání

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

340 Kč

ČSN EN 13414-2 +A2 (024472) - červenec 2009 aktuální vydání

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem

340 Kč

ČSN EN 13414-3 +A1 (024472) - červenec 2009 aktuální vydání

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím

340 Kč

ČSN EN 15800 (026011) - červenec 2009

Šroubovité pružiny válcované z drátu kruhového průřezu - Jakostní požadavky na tlačné pružiny svinuté za studena

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15011-4/změna A1 (050681) - červenec 2009

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1264-5 (060315) - červenec 2009

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10253-3 (132200) - červenec 2009

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 3: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření bez stanovení požadavků na kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1074-6 (137111) - červenec 2009 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty

230 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13126-10 (166111) - červenec 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 10: Výklopně sklopný systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-11 (166111) - červenec 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 11: Kování pro výklopně sklopná vnější křídla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-12 (166111) - červenec 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 12: Kování pro oboustranně, na vnější stranu, otevíravá vnější křídla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60297-3-105 (188001) - červenec 2009

Mechanické struktury pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-105: Základní rozměry a design pro 1U rámy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - červenec 2009 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Všeobecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12866/změna A1 (195021) - červenec 2009

Oftalmologické přístroje - Perimetry

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11979-4 (195300) - červenec 2009 aktuální vydání

Oční implantáty - Nitrooční čočky - Část 4: Označování a informace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 15635 (269635) - červenec 2009

Ocelové statické skladovací systémy - Používání a údržba skladovacího zařízení

550 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 1492-1 +A1 (270147) - červenec 2009 aktuální vydání

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN EN 1492-2 +A1 (270147) - červenec 2009 aktuální vydání

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití

340 Kč

ČSN EN 1492-4 +A1 (270147) - červenec 2009 aktuální vydání

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken

440 Kč

ČSN EN 1677-4 +A1 (271910) - červenec 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články, Třída 8

340 Kč

ČSN EN 81-40/Oprava 2 (274003) - červenec 2009

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

20 Kč

ČSN EN ISO 2860 (277515) - červenec 2009

Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 3457 (277523) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky

230 Kč

ČSN EN 13531 +A1 (277533) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

340 Kč

ČSN EN ISO 3449 (277537) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.14t

250 Kč

ČSN EN ISO 6682 (277545) - červenec 2009

Stroje pro zemní práce - Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů

230 Kč

ČSN EN 474-11 +A1 (277911) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

230 Kč

ČSN EN 474-12 +A1 (277911) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

340 Kč

ČSN EN 474-2 +A1 (277911) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

230 Kč

ČSN EN 500-2 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

230 Kč

ČSN EN 500-3 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje

340 Kč

ČSN EN 500-6 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky

340 Kč

ČSN EN 13367 +A1 (278907) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

370 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2438 (312216) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2102 (35NiCr6) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2206 (312223) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 650 MPa ≤ Rm ≤ 850 MPa - Tyče - De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2209 (312224) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Plechy, pásy a desky - 0,5 mm ≤ a ≤ 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2542 (312225) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - Žíhaná - Tyče a dráty - De ≤ 40 mm - Pro samojistné matice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2446 (312226) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Tyče - De ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2448 (312227) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61400-21 ed. 2 (333160) - červenec 2009 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě

550 Kč

ČSN EN 61400-21/změna Z1 (333160) - červenec 2009

Větrné elektrárny - Část 21: Měření a stanovení kvality elektrických výkonových charakteristik větrných elektráren připojených do elektrické rozvodné soustavy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-1-30/změna Z1 (345615) - červenec 2009

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Použití postupů předběžného výběru

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62024-2 (345861) - červenec 2009

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60404-4 +A1/změna A2 (345864) - červenec 2009

Magnetické materiály - Část 4: Metody měření stejnosměrných magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 61857-1 ed. 2/změna Z1 (346220) - červenec 2009

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61857-1 ed. 3 (346220) - červenec 2009

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí

230 Kč

ČSN 34 7006 ed. 2/změna Z1 (347006) - červenec 2009

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací

Změna bude zrušena k 6. únoru 2022.

65 Kč

ČSN 34 7007 ed. 2/změna Z1 (347007) - červenec 2009

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací

65 Kč

ČSN EN 60137 ed. 2/změna Z1 (348043) - červenec 2009

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60137 ed. 3 (348043) - červenec 2009

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma bude zrušena k 17. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

582 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50216-11 (351190) - červenec 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí

125 Kč

ČSN EN 62431 (353811) - červenec 2009

Odrazivost absorberů elektromagnetických vln na kmitočtu milimetrových vln - Měřící metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 60669-1 ed. 2/změna A2 (354106) - červenec 2009

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 16. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60694/změna Z1 (354205) - červenec 2009

Společná ustanovení pro vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61051-1 (358080) - červenec 2009

Varistory pro použití v elektronickém zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 3. prosinci 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60794-3-40 (359223) - červenec 2009

Optické kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do kanalizace pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním v nepřístupných dešťových a odpadních kanálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60794-3-50 (359223) - červenec 2009

Optické kabely - Část 3-50: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do plynovodů pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením v/do plynových potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60794-3-60 (359223) - červenec 2009

Optické kabely - Část 3-60: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do potrubí s pitnou vodou pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením/zaplavením v/do potrubí s pitnou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62007-1/změna Z1 (359282) - červenec 2009

Optoelektronické polovodičové součástky optických vláknových systémů - Část 1: Hlavní údaje a charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61230 ed. 2 (359722) - červenec 2009 aktuální vydání

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

570 Kč

ČSN EN 61230/změna Z1 (359722) - červenec 2009

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1 ed. 4/změna Z1 (360600) - červenec 2009

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-13/změna A2 (361008) - červenec 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna byla zrušena k 3. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-1 ed. 2/změna A13 (361045) - červenec 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60335-2-17 ed. 2/změna A2 (361045) - červenec 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky a podobné ohebné tepelné spotřebiče

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2/změna A2 (361045) - červenec 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

125 Kč

ČSN EN 60730-2-14/změna A2 (361960) - červenec 2009

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

Změna bude zrušena k 16. lednu 2022.

125 Kč

ČSN EN 62494-1 (364732) - červenec 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Expoziční index u digitálních rentgenových zobrazovacích systémů - Část 1: Definice a požadavky pro všeobecnou skiagrafii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62471 (367752) - červenec 2009

Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů

440 Kč

ČSN EN 61883-8 (368555) - červenec 2009

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 8: Přenos digitálních obrazových dat podle ITU-R BT.601

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN EN 41003/změna Z1 (369061) - červenec 2009

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 19795-4 (369861) - červenec 2009

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 4: Testování výkonnosti interoperability

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 3927/Oprava 1 (420890) - červenec 2009

Kovové prášky mimo prášků pro slinuté karbidy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém lisování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 14691 (451396) - červenec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Pružné spojky pro přenos mechanického výkonu - Všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10414-1 (451404) - červenec 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 1: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 25457 (451640) - červenec 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Detailní požadavky na hořáky (tzv. fléry) určené všeobecně pro rafinérské a petrochemické provozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 15587/Oprava 1 (461080) - červenec 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Triticum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.) a ječmeni (Hordeum vulgare L.)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13696 (492125) - červenec 2009

Dřevěné podlahoviny - Metody zkoušení ke stanovení elasticity a odolnosti proti opotřebení nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 15166 (513015) - červenec 2009

Potravinářské stroje - Automatické půlicí stroje poražených zvířat - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 2439 (645440) - červenec 2009 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15702 (645505) - červenec 2009

Lehčené plasty - Postup počítání buněk pro ohebný a tuhý polyurethan

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12847 (657044) - červenec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12849 (657047) - červenec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 1248/Oprava 1 (673070) - červenec 2009

Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15647 (681130) - červenec 2009

Povrchově aktivní látky - Stanovení dispergačního účinku povrchově aktivních látek na práškovitou látku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2870 (681168) - červenec 2009 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení anionaktivní látky hydrolyzovatelné a nehydrolyzovatelné v kyselém prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1036-2 (701040) - červenec 2009 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 2: Hodnocení shody; výrobková norma

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1992-1-1/Oprava 1 (731201) - červenec 2009

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

48 Kč

ČSN EN 14545 (732861) - červenec 2009

Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12635 +A1 (747030) - červenec 2009 aktuální vydání

Vrata - Montáž a použití

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 17491-3 (832720) - červenec 2009 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test)

190 Kč

ČSN EN ISO 17491-4 (832724) - červenec 2009 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t

355 Kč

ČSN EN 614-1 +A1 (833501) - červenec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

340 Kč

ČSN ISO 1503 (833508) - červenec 2009 aktuální vydání

Prostorová orientace a směr pohybu - Ergonomické požadavky

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN P CEN ISO/TS 17665-2 (855251) - červenec 2009

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 17665-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11137-2/Oprava 1 (855253) - červenec 2009

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11737-1/Oprava 1 (855260) - červenec 2009

Sterilizace zdravotnických prostředků - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganizmů na výrobcích

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21531 (856007) - červenec 2009

Stomatologie - Značky pro stomatologické nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 623 V1.1.1 (874607) - červenec 2009

Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Mobilní koncové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč