ČSN EN 62471 (367752)

Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů

ČSN EN 62471 Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je zpracována na základě práce Mezinárodní komice pro osvětlení (CIE) a s použitím podkladů z americké normy ANSI/IESNA RP-27.1.
K vyhodnocení širokospektrálního optického zdroje, jako je například oblouková lampa, žárovkové svítidlo, fluorescenční svítidlo, pole svítidel nebo soustava svítidel, je nutné nejprve stanovit spektrální složení optického záření, vysílaného ze zdroje v bodě nebo bodech nejbližšího možného ozáření lidského těla. Toto spektrální složení přístupného záření může být odlišné od spektra skutečně vyzařovaného zdrojem světla, a to kvůli filtraci, způsobené různými optickými prvky (např. projekční optikou) v cestě šíření světla. Také je potřeba ve spektrální oblasti nebezpečí pro sítnici stanovit velikost zdroje, případně velikost zdánlivého zdroje. Dále je nutno stanovit změny v intenzitě ozařování nebo záři v závislosti na vzdálenosti. Bez sofistikovaných nástrojů je provedení takovýchto měření obvykle náročné. Proto bylo rozhodnuto o zařazení referenčních technik pro měření zdrojů světla a soustav se zdroji světla do této normy. Techniky pro měření, společně s popsanými klasifikačními skupinami nebezpečí, poskytují společný základ jak pro výrobce zdrojů světla, tak pro jejich uživatele, který definuje specifická nebezpečí, plynoucí z ozáření živých tkání těmito světelnými zdroji nebo soustavami se světelnými zdroji.
Norma poskytuje vodítko k hodnocení zdrojů světla a soustav se zdroji světla, včetně svítidel, z hlediska bezpečnosti související s jejich vlivem na živou tkáň. Konkrétně určuje meze ozáření, referenční techniky měření a klasifikační schéma pro stanovení a kontrolu rizika, plynoucích pro život tkáň ze všech elektrickou energií napájených nekoherentních širokopásmových zdrojů optického záření, včetně zdrojů se světelnými diodami, ne však z laserových zdrojů, a to v rozsahu vlnových délek od 200 nm do 3 000 nm.

Označení ČSN EN 62471 (367752)
Katalogové číslo 83639
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963836393
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 62031 (360701)
Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

ČSN EN 61547 ed. 2 (360090)
Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti