ČSN EN 12336 +A1 (277992) Zrušená norma

Stroje pro stavbu tunelů - Štítové stroje, razicí vrtací stroje, šnekové razicí stroje, montážní zařízení pro vyztužování - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12336 +A1 Stroje pro stavbu tunelů - Štítové stroje, razicí vrtací stroje, šnekové razicí stroje, montážní zařízení pro vyztužování - Bezpečnostní požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12336+A1

Tato evropská norma se používá pro všechny typy štítových strojů a pomocná přídavná zařízení, razicí vrtací stroje, šnekové razicí stroje a montážní zařízení pro vyztužování. Určuje nezbytné bezpečnostní požadavky na konstrukci, uvedení do provozu, údržbu a informace o používání těchto strojů.
Štítové stroje a pomocné přídavné zařízení zahrnují:
- otevřené štíty pro ruční i mechanické ražení;
- štítové vrtací stroje pro stavbu tunelů (3.1.2);
- stroje pro mikrotunelování;
- připojitelné nebo stacionární přídavné zařízení;
- zařízení pro zvedání vrtných tyčí.
Všechny štítové stroje poskytují příčné a radiální zabezpečení okolní horniny. Navíc mohou poskytovat také různé typy zabezpečení předstihu a regulování podzemních vod (viz kapitola 3).
Některé doplňkové záležitosti nejsou do předmětu normy zahrnuty:
- doplňkové zařízení, které může tvořit nedílnou část štítových strojů nebo přídavného zařízení a používá se pro práci stlačeným vzduchem (přetlak) (viz EN 12110:2002);
- použití za přetlakových podmínek;
- dodávka elektrické energie ke stroji;
- přídavné nástroje a zařízení používané u stroje nebo na něm;
- elektromagnetická kompatibilita;
- nakládací a přepravní zařízení , které není nedílnou součástí stroje, např. vozový park, trámy, injektovací vozy, ůsekové vozy, odklizovací vozy.
Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.

Označení ČSN EN 12336 +A1 (277992)
Katalogové číslo 83641
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963836416
Norma byla zrušena k 1. 1. 2015
a nahrazena ČSN EN 16191 (277992)
Tato norma nahradila ČSN EN 12336 (277992) z prosince 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)