ČSN EN 13367 +A1 (278907) Aktuální vydání

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy

ČSN EN 13367 +A1 Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13367+A1

Tato evropská norma platí pro konstrukci, instalaci a při uvádění do provozu překládacích ramp a vozů a doplňkových zařízení pro transport keramického materiálu po kolejích související s procesem. Koleje jsou pro pohyb vozů ve vybavení a strojním zařízení jako jsou pece, sušičky, sběrná stanoviště pro transport související s procesem uvažovány horizontální. Strojní zařízení pro nakládání a vykládání je také zahrnuto.
Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se překládacích ramp a vozů, když jsou tyto používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4). Hluk není významné nebezpečí. Tento dokument předepisuje ochranná opatření pro snížení nebezpečí, která mohou vzniknout během uvedení do provozu, provozu nebo údržby.
Tato evropská norma se nevztahuje na:
- pece a sušičky (viz EN 746-1:1997), strojní zařízení pro zakládání a rozpojování těžkého jílu a hmot, výrobky a strojní zařízení pro nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic;
- obnovený proces, balení a skladování hotových výrobků;
- dopravu vozů, které nemají kolejový podvozek, např. vozíky bez řidiče (viz EN 1525:1997);
- překládací rampy a vozy ovládané lidskou silou.
Tato evropská norma neplatí pro překládací rampy a vozy a doplňková zařízení vyrobená před datem vydání této evropské normy CEN.
Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.

Označení ČSN EN 13367 +A1 (278907)
Katalogové číslo 83655
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963836553
Změny a opravy Oprava 1 3.10t
Tato norma nahradila ČSN EN 13367 (278907) z října 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)