ČSN ETSI EN 302 623 V1.1.1 (874607)

Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Mobilní koncové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je použitelná pro mobilní koncové stanice (TS) FDD a TDD širokopásmových bezdrátových přístupových systémů (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz. Lze ji stejnou měrou použít pro systémy využívající vestavěné nebo nevestavěné antény. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE. Tato norma se nezabývá těmi systémy IMT-2000, které jsou zahrnuty v normě ETSI EN 301 908.

Označení ČSN ETSI EN 302 623 V1.1.1 (874607)
Katalogové číslo 83640
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963836409
Dostupnost skladem (tisk na počkání)