ČSN EN 1594 (386410) Zrušená norma

Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky

ČSN EN 1594 Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro plynovody s nejvyšším provozním tlakem (MOP) nad 16 bar, určených pro přepravu upraveného, nejedovatého a chemicky neagresivního zemního plynu podle EN ISO 13686 v zařízeních pro zásobování plynem na pevnině, pokud:
- jsou součásti plynovodu zhotoveny z nelegované nebo nízko legované uhlíkové oceli;
- jsou součásti plynovodu spojeny pomocí svarů, přírub nebo mechanických spojek;
- se potrubí nenachází uvnitř komerčních nebo průmyslových areálů jako nedělitelná část průmyslového výrobního postupu, s výjimkou plynovodů a příslušenství pro zásobování těchto areálů;
- je výpočtová teplota zařízení mezi -40 °C a +120 °C včetně.
Tato norma dále platí pro přepravní soustavy nacházející se na pevnině, a to od místa, na němž potrubí kříží místo, které je obvykle považováno za dělicí hranici mezi pevninským a mimopevninským plynovodem, např.:
- první uzavírací armatura;
- začátek pobřežní mělčiny;
- nad značkou přílivu/značkou odlivu na pevnině;
- na ostrově.
Tato evropská norma rovněž platí pro přepravní soustavu, která začíná na pevnině, jakož i pro části přepravní soustavy na pevnině, které následně procházejí fjordy, jezery apod.
Tato evropská norma neplatí pro stávající plynovody, které byly v provozu před vydáním této normy, ani pro úpravy již provozovaných plynovodů.
Plynovody ve smyslu této normy začínají na výstupu z měřicí stanice výrobce plynu. Dělicí místo mezi plynovou instalací stanice a plynovodem pro přepravu plynu se stanovuje s ohledem na konkrétní podmínky. Obvykle to bývá těsně za prvním uzávěrem za zařízením.

Označení ČSN EN 1594 (386410)
Katalogové číslo 83835
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8590963838359
Norma byla zrušena k 1. 3. 2014
a nahrazena ČSN EN 1594 (386410)
Tato norma nahradila ČSN EN 1594 (386410) z května 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo