ČSN EN 196-3 (722100) Zrušená norma

Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies the methods for determining standard consistence, setting times and soundness of cements.
The method applies to common cements and to other cements and materials, the standards for which call up this method. It may not apply to other cement types that have, for example, a very short initial setting time. The method is used for assessing whether the setting time and soundness of a cement is in conformity with its specification.
This part of EN 196 describes the reference methods and allows the use of alternative procedures and equipment, as indicated in notes, provided that they have been calibrated against the reference methods. In the event of a dispute, only the reference equipment and procedures are used.

Označení ČSN EN 196-3 (722100)
Katalogové číslo 501789
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135017898
Norma byla zrušena k 1. 10. 2017
a nahrazena ČSN EN 196-3 (722100)
Tato norma nahradila ČSN EN 196-3 +A1 (722100) z července 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

ČSN EN 196-5 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek