Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z května 2009

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
83318

ČSN EN ISO 9000/Oprava 1 (010300) - květen 2009

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83411

ČSN EN 1265 +A1 (040010) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení

350 Kč vč. DPH
83274

ČSN EN 14394 +A1 (075307) - květen 2009 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C

945 Kč vč. DPH
83211

ČSN EN ISO 5802 (122015) - květen 2009

Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

960 Kč vč. DPH
83212

ČSN EN ISO 12499 (122016) - květen 2009

Průmyslové ventilátory - Mechanická bezpečnost ventilátoru - Ochrana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
83272

ČSN EN 1124-3 (132220) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Systém X; rozměry

440 Kč vč. DPH
83349

ČSN IEC 751/změna Z2 (258340) - květen 2009

Průmyslové platinové odporové snímače teploty

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83266

ČSN EN 528 (267402) - květen 2009 aktuální vydání

Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky

590 Kč vč. DPH
83275

ČSN EN 15629 (269634) - květen 2009

Ocelové statické skladovací systémy - Specifikace skladovacího zařízení

350 Kč vč. DPH
83288

ČSN EN 3637/Oprava 1 (313352) - květen 2009

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice (dvojitě redukované), ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1 210 MPa / 730 °C

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
82544

ČSN EN 15272-3 (323371) - květen 2009

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lan - Část 3: Kladkové průvlačnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83436

ČSN EN 62428 (330111) - květen 2009

Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace

340 Kč vč. DPH
83182

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) - květen 2009 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Oprava 1 6.19t


525 Kč vč. DPH
83181

ČSN 33 2000-1/změna Z1 (332000) - květen 2009

Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83296

ČSN 33 2000-3/změna Z3 (332000) - květen 2009

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83179

ČSN EN 60641-3-1 ed. 2 (346564) - květen 2009 aktuální vydání

Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na lesklou lepenku, typy B.0.1, B.0.3, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3. a B.6.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
83180

ČSN EN 60641-3-1/změna Z1 (346564) - květen 2009

Specifikace tvrzené lepenky a tvrzeného papíru pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Požadavky na tvrzenou lepenku, typy B.0.1, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.6.1, B.7.1. (IEC 641-3-1:1992)

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83177

ČSN EN 60626-3 ed. 2 (346575) - květen 2009 aktuální vydání

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

820 Kč vč. DPH
83178

ČSN EN 60626-3/změna Z1 (346575) - květen 2009

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
82810

ČSN EN 60229 (347011) - květen 2009

Elektrické kabely - Zkoušky výtlačně lisovaných vnějších plášťů se speciální ochranou funkcí

230 Kč vč. DPH
82851

ČSN IEC 229/změna Z1 (347011) - květen 2009

Zkoušky vnějších plášťů kabelů, které mají speciální ochrannou funkci a jsou výtlačně naneseny

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83440

ČSN EN 60851-5 ed. 2 (347303) - květen 2009 aktuální vydání

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t


530 Kč vč. DPH
83441

ČSN EN 60851-5/změna Z1 (347303) - květen 2009

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
82860

ČSN EN 60255-22-3/změna Z1 (353522) - květen 2009

Elektrická relé - Část 22-3: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Zkoušky rušením vyzařovaným elektromagnetickým polem

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83132

ČSN EN 60512-25-9 (354055) - květen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-9: Zkoušky integrity a signálů - Zkouška 25i: Cizí přeslech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
83279

ČSN EN 61076-3 ed. 2 (354621) - květen 2009 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
83188

ČSN EN 61076-3-001 ed. 2 (354621) - květen 2009 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-001: Obdélníkové konektory - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
83189

ČSN EN 61076-3-001/změna Z1 (354621) - květen 2009

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 3-001: Obdélníkové konektory - Vzorová předmětová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83131

ČSN EN 61076-3-116 (354621) - květen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-116: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití v 8-pólových stíněných a nestíněných konektorech pro frekvence do 600 Mhz pro průmyslové použití zahrnující IEC 60603 sérii rozhraní - Varianta 13 podle IEC 61076-3-106 - pružná svorka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
83280

ČSN EN 61076-3/změna Z1 (354621) - květen 2009

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 3: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83320

ČSN EN 60793-2-50 ed. 2/změna Z1 (359213) - květen 2009

Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83301

ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 (359223) - květen 2009 aktuální vydání

Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
83321

ČSN EN 60794-3-30/změna Z1 (359223) - květen 2009

Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer a vodních toků

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83306

ČSN EN 61290-3 ed. 2 (359271) - květen 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3: Parametry šumového čísla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
83308

ČSN EN 61290-3-2 ed. 2 (359271) - květen 2009 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-2: Parametry šumového čísla - Metoda analyzátoru elektrického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
83309

ČSN EN 61290-3-2/změna Z1 (359271) - květen 2009

Optické zesilovače - Část 3-2: Zkušební metody parametrů šumového čísla - Metoda analyzátoru elektrického spektra

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83307

ČSN EN 61290-3/změna Z1 (359271) - květen 2009

Optické vláknové zesilovače - Základní specifikace - Část 3: Zkušební metody parametrů šumového čísla

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83329

ČSN EN 60400 ed. 2/změna Z1 (360381) - květen 2009

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83328

ČSN EN 60400 ed. 3 (360381) - květen 2009

Objímky pro zářivky a pro startéry

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.12t, A2 4.15t, Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 20. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

977 Kč vč. DPH
83412

ČSN EN 61184 ed. 2 (360382) - květen 2009

Bajonetové objímky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.11t, Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 26. červnu 2020 (zobrazit náhrady).

772 Kč vč. DPH
83413

ČSN EN 61184/změna Z1 (360382) - květen 2009

Bajonetové objímky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83293

ČSN EN 60238 ed. 4/změna A1 (360383) - květen 2009

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna bude zrušena k 23. březnu 2021.

125 Kč vč. DPH
83292

ČSN EN 60399 ed. 2/změna A1 (360384) - květen 2009

Oblý závit na objímky s kroužkem pro připevnění stínidla

230 Kč vč. DPH
83291

ČSN EN 60838-1 ed. 2/změna A1 (360385) - květen 2009

Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2020.

125 Kč vč. DPH
83285

ČSN EN 60335-2-14 ed. 3/změna A1 (361045) - květen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

125 Kč vč. DPH
83284

ČSN EN 60335-2-15 ed. 2/změna A2 (361045) - květen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83263

ČSN EN 60335-2-43 ed. 2/změna A2 (361045) - květen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

125 Kč vč. DPH
83262

ČSN EN 60335-2-5 ed. 2/změna A2 (361045) - květen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 9. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83265

ČSN EN 60335-2-60 ed. 2/změna A2 (361045) - květen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a na vířivé lázně

65 Kč vč. DPH
83283

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2/změna A2 (361045) - květen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

125 Kč vč. DPH
83282

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2/změna A2 (361045) - květen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

125 Kč vč. DPH
83286

ČSN EN 60335-2-8 ed. 2/změna A2 (361045) - květen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 20. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83281

ČSN EN 60335-2-98 ed. 2/změna A2 (361045) - květen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

125 Kč vč. DPH
83407

ČSN EN 50083-8/změna A11 (367211) - květen 2009

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 8. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83327

ČSN EN 61174/změna Z1 (367827) - květen 2009

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Elektronické zobrazování mapy a informační systém (ECDIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83414

ČSN EN 62040-1 (369066) - květen 2009

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.13t, Z1 12.19t


Norma bude zrušena k 19. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

772 Kč vč. DPH
83415

ČSN EN 62040-1-1/změna Z1 (369066) - květen 2009

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v oblasti přístupné operátorovi

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83416

ČSN EN 62040-1-2/změna Z1 (369066) - květen 2009

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným přístupem

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
82418

ČSN ISO/IEC TR 19795-3 (369861) - květen 2009

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 3: Testování specifické pro danou modalitu

340 Kč vč. DPH
83310

ČSN EN 15001-2 (386420) - květen 2009

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

340 Kč vč. DPH
83426

ČSN EN 14710-1 +A2 (389315) - květen 2009

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky

350 Kč vč. DPH
83427

ČSN EN 14710-2 +A2 (389315) - květen 2009

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

340 Kč vč. DPH
82660

ČSN EN 14491/Oprava 1 (389682) - květen 2009

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83404

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - květen 2009

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně

190 Kč vč. DPH
83403

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - květen 2009

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 2: Stanovení křivek mezní tvářitelnosti v laboratoři

350 Kč vč. DPH
83402

ČSN EN 15093 (433010) - květen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla

550 Kč vč. DPH
83401

ČSN EN 15094 (433011) - květen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena

550 Kč vč. DPH
83400

ČSN EN 15061 +A1 (433013) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu

590 Kč vč. DPH
82978

ČSN EN ISO 14310 (451211) - květen 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Utěsňovací zařízení a mechanické můstky v sondě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
82576

ČSN EN ISO 10407-2 (451240) - květen 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Kontrola a klasifikace použití těles vrtáku

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 770 Kč vč. DPH
82977

ČSN EN ISO 13500 (451400) - květen 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.10t, A1 5.11t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 130 Kč vč. DPH
83138

ČSN EN ISO 3861 (635308) - květen 2009 aktuální vydání

Pryžové hadice pro otryskávání pískem a ocelovým pískem - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83139

ČSN EN ISO 1403 (635331) - květen 2009 aktuální vydání

Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83431

ČSN EN ISO 13478 (643104) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v plném měřítku (FST)

230 Kč vč. DPH
83432

ČSN EN ISO 13477 (643107) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4)

230 Kč vč. DPH
83317

ČSN EN 13245-2 (643212) - květen 2009

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t


370 Kč vč. DPH
83033

ČSN EN 13445-5/změna A10 (695245) - květen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83034

ČSN EN 15268 (699122) - květen 2009

Benzinové čerpací stanice - Bezpečnostní požadavky na konstrukci sestav ponorných čerpadel

340 Kč vč. DPH
83115

ČSN EN ISO 24998 (706101) - květen 2009

Laboratorní vybavení z plastů - Jednorázové Petriho misky pro mikrobiologické postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
83256

TNI CEN/TR 15677 (722060) - květen 2009

Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě

440 Kč vč. DPH
83253

TNI CEN/TR 15697 (722115) - květen 2009

Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav

340 Kč vč. DPH
83429

ČSN 73 0802 (730802) - květen 2009 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 7.15t


1 042 Kč vč. DPH
83252

TNI CEN/TR 15678 (731349) - květen 2009

Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů

340 Kč vč. DPH
82853

ČSN EN 1995-1-1/změna A1 (731701) - květen 2009

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

230 Kč vč. DPH
83350

ČSN EN 13108-20/Oprava 1 (736140) - květen 2009

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83351

ČSN EN 13108-21/Oprava 1 (736140) - květen 2009

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83247

ČSN EN 12812 (738108) - květen 2009 aktuální vydání

Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

440 Kč vč. DPH
83316

ČSN EN ISO 11348-1 (757734) - květen 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t


465 Kč vč. DPH
83315

ČSN EN ISO 11348-2 (757734) - květen 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t


465 Kč vč. DPH
83314

ČSN EN ISO 11348-3 (757734) - květen 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t


465 Kč vč. DPH
83299

ČSN EN ISO 15088 (757762) - květen 2009

Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio)

230 Kč vč. DPH
83298

ČSN EN 15170 (758066) - květen 2009

Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

230 Kč vč. DPH
83313

ČSN EN 14012 (760202) - květen 2009 aktuální vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností

350 Kč vč. DPH
83142

ČSN EN 15707 (761801) - květen 2009

Analýza tiskových médií - Slovník a požadavky na služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
83192

ČSN EN 15696 (762002) - květen 2009

Samoskladování - Specifikace služeb samoskladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83398

ČSN EN 14878/Oprava 1 (800801) - květen 2009

Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace

20 Kč vč. DPH
83199

ČSN EN ISO 6330/změna A1 (800821) - květen 2009

Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83395

ČSN EN ISO 10472-1 (819005) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky

340 Kč vč. DPH
83394

ČSN EN ISO 10472-2 (819005) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním

340 Kč vč. DPH
83393

ČSN EN ISO 10472-3 (819005) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů

230 Kč vč. DPH
83392

ČSN EN ISO 10472-4 (819005) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 4: Sušiče

230 Kč vč. DPH
83391

ČSN EN ISO 10472-5 (819005) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení

340 Kč vč. DPH
83390

ČSN EN ISO 10472-6 (819005) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 6: Žehlicí a fixační lisy

230 Kč vč. DPH
83399

ČSN EN ISO 14116/Oprava 1 (832751) - květen 2009

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
83410

ČSN EN 15613 (832785) - květen 2009

Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

190 Kč vč. DPH
83311

ČSN EN 1093-1 (833240) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

230 Kč vč. DPH
83239

ČSN EN 614-2 +A1 (833501) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly

340 Kč vč. DPH
83245

ČSN EN 547-1 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

230 Kč vč. DPH
83244

ČSN EN 547-2 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory

340 Kč vč. DPH
83243

ČSN EN 547-3 +A1 (833502) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje

190 Kč vč. DPH
83166

ČSN EN ISO 9241-302 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
83164

ČSN EN ISO 9241-304 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
83163

ČSN EN ISO 9241-305 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč vč. DPH
83161

ČSN EN ISO 9241-307 (833582) - květen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
83242

ČSN EN 894-1 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači

230 Kč vč. DPH
83241

ČSN EN 894-2 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače

340 Kč vč. DPH
83240

ČSN EN 894-3 +A1 (833585) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače

350 Kč vč. DPH
83238

ČSN EN 842 +A1 (833592) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

230 Kč vč. DPH
83237

ČSN EN 981 +A1 (833593) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů

190 Kč vč. DPH
83190

ČSN EN 15483 (835775) - květen 2009

Kvalita okolního ovzduší - Atmosférická přízemní měření (FTIR spektroskopie)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
83420

ČSN EN ISO 10524-4 (852750) - květen 2009 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily

350 Kč vč. DPH
83424

ČSN EN ISO 9170-1 (852761) - květen 2009 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

340 Kč vč. DPH
83422

ČSN EN ISO 9170-2 (852761) - květen 2009 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu

340 Kč vč. DPH
83425

ČSN EN ISO 15002 (852765) - květen 2009 aktuální vydání

Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.20t


465 Kč vč. DPH
83260

ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.3.1 (875004) - květen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
83259

ČSN ETSI EN 301 489-12 V2.2.2 (875101) - květen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
83261

ČSN ETSI EN 302 571 V1.1.1 (875146) - květen 2009

Inteligentní přepravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH