ČSN EN 15181 (061905) Zrušená norma

Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva

ČSN EN 15181 Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje metodu zkoušky pro zjišťování spotřeby energie z plynného paliva v troubách pro domácnost, jestliže se trouby pro přípravu pokrmů, jak jsou definovány v 3.1, používají v jednom nebo více režimech. Norma platí pro trouby na plynná paliva pro domácnost, a to na paliva skupiny H nebo skupiny E, popř. po záměně paliva v souladu s návody k použití.
Tato evropská norma platí pro trouby na plynná paliva pro domácnost, ať se jedná o samostatné spotřebiče, nebo součást varných spotřebičů pro domácnost.
Tato evropská norma rovněž platí pro spotřebiče pro domácnost, které mohou využívat tepelnou energii z plynného paliva a/nebo elektriky pro přípravu pokrmů, jestliže trouby využívají tepelnou energii z plynného paliva pro přípravu pokrmu, nikoli však využívá-li pro přípravu pokrmů v troubě, buď část, nebo veškerou elektrickou energii.
Norma neplatí pro:
- mikrovlnné kombinované trouby;
- trouby s malým prostorem (3.2);
- trouby bez nastavitelného regulátoru teploty pro řízení teploty při přípravě pokrmů;
- režimy pro přípravy pokrmů jiné, než jsou definovány v 3.1.1 a 3.1.2;
- trouby s odtahem spalin se zabudovaným výměníkem, v němž energie z plynného paliva určená k přípravě pokrmů rovněž, v závislosti na konstrukci, zajišťuje vytápění a/nebo ohřev vody;
- spotřebiče navržené pro použití pouze s palivy třetí třídy.
Tato evropská norma se netýká požadavků na bezpečnost, ani požadavků na provozní vlastnosti.

Označení ČSN EN 15181 (061905)
Katalogové číslo 503171
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135031719
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
a nahrazena ČSN EN 15181 +A1 (061905)
Tato norma nahradila ČSN EN 15181 (061905) z května 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)