ČSN EN ISO 10472-1 (819005) Aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN ISO 10472-1 Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ISO 10472 je určena jako instrukce konstruktérovi strojního zařízení průmyslových prádelen, aby systematickým způsobem zohlednil, s přihlédnutím k jednotlivému typu stroje, příslušné základní bezpečnostní požadavky a podle stavu techniky navrhl možná bezpečnostní řešení.
Rozsah zahrnutých nebezpečí, která byla zjištěna, je uveden v předmětu této části ISO 10472. Pozornost výrobce je zaměřena ke skutečnosti, aby strojní zařízení odpovídalo ISO/TR 12100-1 a ISO/TR 12100-2 pro nebezpečí, která nejsou zahrnuta v této části ISO 10472.
Všechny příklady uvedené v ISO 10472 představují současný stav techniky. Odpovídající řešení jsou přijatelná tehdy, jestliže se dosáhne alespoň stejné bezpečnostní úrovně.
Jednotlivé části ISO 10472 identifikují všechna významná nebezpečí spojená se strojními zařízeními prádelen, která jsou konstruována pro používání v průmyslových prádelnách včetně prádelen hotelů, nemocnic, domů s pečovatelskou péčí, věznic a podobných provozoven i strojů konstruovaných pro používání k samoobslužnému provozu, s minimálním výkonem stanoveným v samostatných částech ISO 10472. Norma platí také pro oděvní žehlicí lisy používané v chemických čistírnách.
Některé speciální dokončovací stroje používané pro tvarování jsou vyloučeny z předmětu této normy.
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely (viz IEC 335) nejsou zahrnuty v ISO 10472.
Jednotlivé části ISO 10472 doplňují základní požadavky uvedené v ISO/TR 12100-1 a ISO/TR 12100-2. Normy poskytují návod konstruktérovi pro posouzení rizik spojených s nebezpečími (rizikovými faktory) (viz EN 1050) a pro volbu opatření k dosažení požadované bezpečnostní úrovně. "Používání strojního zařízení" zahrnuje jak předpokládané použití tak i předvídatelné nesprávné použití.
Jednotlivé části ISO 10472 neobsahují elektromagnetickou kompatibilitu.
Nebezpečí vyvolaná používáním plynu uvnitř strojů, které nejsou uvedeny v rozsahu popsaném v 5.5.2 této části ISO 10472, nejsou zahrnuta v jednotlivých částech ISO 10472.
Příklady uspořádání velké a střední provozovny, které používají stroje částí 2 až 6 ISO 10472 jsou uvedeny v příloze B. Jednotlivé části ISO 10472 platí pro stroje, které jsou vyrobeny po datu vydání příslušných částí. POZNÁMKA: Pro významná nebezpečí týkající se provedení, přepravy, uvádění do provozu, vyřazení z provozu, demontáže a uspořádání stroje viz 3.11 a 3.12 v ISO/TR 12100-1:1992 a 5.5 v ISO/TR 12100-2:1992. Návod obsažený v jednotlivých částech ISO 10472 je založený na předpokladu, že konstruktér uvážil celkovou analýzu rizika stroje. Je proto třeba provést identifikaci rizik a splnit u stroje důležité požadavky stanovené v jednotlivých částech ISO 10472.

Označení ČSN EN ISO 10472-1 (819005)
Katalogové číslo 83395
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963833958
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10472-1 (819005) z listopadu 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10472-2 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním

ČSN EN ISO 10472-3 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů

ČSN EN ISO 10472-4 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 4: Sušiče

ČSN EN ISO 10472-5 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení

ČSN EN ISO 10472-6 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 6: Žehlicí a fixační lisy