Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 10472-1 (819005) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8190 Stroje a zařízení pro velkoprádelny, čistírny a barvírny

ICS: 97.060 Zařízení na údržbu prádla

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10472-1:1997. Evropská norma EN ISO 10472-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10472-1:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN) EN ISO 10472 sestává z těchto samostatných částí: Část 1: Společné požadavky, Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstředivkami, Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů, Část 4: Sušiče, Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení, Část 6: Žehlicí a fixační lisy. Jednotlivé části (ČSN EN) ISO 10472 identifikují všechna významná rizika spojená se strojními zařízeními prádelen, která jsou konstruována pro používání v průmyslových prádelnách včetně prádelen hotelů, nemocnic, domů s pečovatelskou péčí, věznic a podobných provozoven i strojů konstruovaných pro používání k samoobslužnému provozu, s minimálním výkonem stanoveným v samostatných částech (ČSN EN) ISO 10472. Norma platí také pro oděvní žehlicí lisy používané v chemických čistírnách. Jednotlivé části (ČSN EN) ISO 10472 doplňují základní požadavky uvedené v ISO/TR 12100-1 (přejímá EN 292-1:1991 v ČR zavedena jako ČSN EN 292-1) a ISO/TR 12100-2 (přejímá EN 292-2:1991 v ČR zavedena jako ČSN EN 292-2). Normy poskytují návod konstruktérovi pro stanovení rizikovosti spojené s riziky (rizikovými faktory) (viz EN 1050 - v ČR zavedena jako ČSN EN 1050) a pro volbu opatření k dosažení požadované bezpečnostní úrovně. "Používání strojního zařízení" zahrnuje jak předpokládané použití tak i předvídatelné nesprávné použití. Jednotlivé části (ČSN EN) ISO 10472 neuvádějí specifická technická doporučení pro: - jiné fáze životnosti stroje než je používání, - hluk, - lasery, - provozní údržbu a odstraňování provozních závad, - ergonomii, - výbuchy, - odpojení zdrojů energie, - tlakové nádoby, - horké povrchy potřebné k provozním účelům [ale viz (ČSN) ISO 10472-6 (povrch horní desky žehlicích lisů)]. Návod obsažený v jednotlivých částech (ČSN EN) ISO 10472 je založen na předpokladu, že konstruktér uvážil celkovou analýzu rizikovosti stroje. Je proto třeba provést identifikaci rizikovosti a splnit u stroje důležité požadavky stanovené v jednotlivých částech (ČSN EN) ISO 10472.
Poznámka recenzenta: V kapitole 4 a 5 jsou opět v některých případech směšovány pojmy "nebezpečí" a "riziko", kterého je v této normě používáno jak pro nebezpečí, tak pro skutečné riziko. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Významná rizika spojená s většinou strojních zařízení průmyslových prádelen, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro rizika identifikovaná v kapitole 4, kapitolu 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření a kapitolu 7 - Informace pro používání stroje. Norma dále uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohu B, C, normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu ZB. V této Příloze ZB je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků požadavků směrnic EU: Směrnice pro strojní zařízení 89/392/EHS, doplněná Směrnicemi 91/ 368/EHS a 93/44/EHS, Směrnice na elektrická zařízení nízkého napětí 73/23/EHS. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušných směrnic a přidružených předpisů ESVO (EFTA). Upozornění: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN ISO 10472-1 (81 9005) byla vydána v listopadu 1998. Touto normou se nahrazuje ČSN 81 9001 z 11.4.1988 a ČSN 81 9004 z 11.2.1983 (obě zrušené normy jiní čísla) a spolu s ČSN EN ISO 10472-2, ČSN EN ISO 10472-3, ČSN EN ISO 10472-4, ČSN EN ISO 10472-5 a ČSN EN ISO 10472-6 (81 9005) se nahrazuje ČSN 81 9230 z 20.11.1984, ČSN 81 9305 z 29.3.1991, ČSN 81 9306 z 14.3.1988 , ČSN 81 9401 z 23.9.1988 a ČSN 81 9402 z 23.9.1988.

Označení ČSN EN ISO 10472-1 (819005)
Katalogové číslo 54193
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 1998
Datum účinnosti 1. 12. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963541938
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 10472-1 (819005)
Tato norma nahradila ČSN 81 9001 (819001) z ledna 1989
ČSN 81 9230 (819230) z června 1985
ČSN 81 9305 (819305) z ledna 1992
ČSN 81 9306 (819306) z prosince 1988
ČSN 81 9401 (819401) z prosince 1989
ČSN 81 9402 (819402) z prosince 1989
ČSN 81 9004 (819004) z prosince 1983
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10472-2 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním

ČSN EN ISO 10472-3 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů

ČSN EN ISO 10472-4 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 4: Sušiče

ČSN EN ISO 10472-5 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení

ČSN EN ISO 10472-6 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 6: Žehlicí a fixační lisy