ČSN EN ISO 10472-5 (819005) Aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení

ČSN EN ISO 10472-5 Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 10472 je určena jako instrukce konstruktérovi strojního zařízení průmyslových prádelen, aby systematickým způsobem zohlednil, s přihlédnutím k jednotlivému typu stroje, příslušné základní bezpečnostní požadavky a podle stavu techniky navrhl možná bezpečnostní řešení.
Rozsah zahrnutých nebezpečí, která byla zjištěna, je uveden v předmětu této části ISO 10472. Dále má strojní zařízení odpovídat ISO/TR 12100-1 a ISO/TR 12100-2 pro nebezpečí, která nejsou zahrnuta v této části ISO 10472.
Všechny příklady uvedené v ISO 10472 představují současný stav techniky. Odpovídající řešení jsou přijatelná tehdy, jestliže se dosáhne alespoň stejné bezpečnostní úrovně.
Před použitím této části ISO 10472 má vzít konstruktér v úvahu všechna opatření ISO 10472-1.
Tato část ISO 10472 obsahuje, spolu s ISO 10472-1, nejvýznamnější nebezpečí spojená se žehliči rovného prádla, vkládacími a skládacími zařízeními, takovými jako jsou válcové a korytové žehliče pro konečnou úpravu rovného prádla, které mají stykovou plochu (korytové žehliče se spodním přítlakem) 0,25 m2, vkládací zařízení rovného prádla pro automatické vkládání rovného prádla do korytových a válcových žehličů nebo přímo do skládacího zařízení, skládací zařízení rovného prádla k automatickému skládání rovného prádla u válcových a korytových žehličů, skládací zařízení k automatickému skládání malých kusů a víceúčelová zařízení.
Tato část ISO 10472 doplňuje základní požadavky uvedené v ISO/TR 12100-1 a ISO/TR 12100-2. Tyto normy také uvádějí návod konstruktérovi pro posouzení rizika, které je spojeno s nebezpečími (viz EN 1050) a pro volbu opatření pro dosažení požadované bezpečnostní úrovně.
Tato část ISO 10472 neplatí pro pomocná zařízení, např. čerpadla chemikálií, parní ventily a přívodní potrubí, odvětrávací systémy, posouvací a vyprazdňovací systémy prádla a potrubí do atmosféry.

Označení ČSN EN ISO 10472-5 (819005)
Katalogové číslo 83391
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963833910
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10472-5 (819005) z listopadu 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10472-1 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN ISO 10472-2 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním

ČSN EN ISO 10472-3 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů

ČSN EN ISO 10472-4 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 4: Sušiče

ČSN EN ISO 10472-6 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 6: Žehlicí a fixační lisy