ČSN 81 9305 (819305) Zrušená norma

Odstředivky prádla. Technické požadavky a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro odstředivky prádla s jmenovitou náplní od 10 kg a používá se společně s ČSN 81 9001. Tato norma není závazná. Stanoví, že průvodní technická dokumentace (čl. 1) obsahuje m.j. údaj o hladině akustického výkonu odstředivky v pásmu A a hladinu hluku v pásmu A na pracovním místě. Mezi technickými požadavky jsou čl. 41 až 48 věnovány bezpečnosti práce při konstrukci. Odkazuje se v nich zejména na ČSN 81 9004 a na normy, zajišťující bezpečnost svárů. V čl. 46 a 47 jsou zvláštní ustanovení pro blokaci spouštění a otevírání víka. Čl. 48 požaduje, aby omezovač kmitů, vypínající pohon bubnu v okamžiku překročení dovolené radiální amplitudy, odpovídal ČSN 81 9004 čl.2.2. Mezi požadavky na zkoušení je např. ustanovení o zkoušení blokace víka (čl. 54) a požadavek zkoušení citlivosti na nevývažek (čl. 61). Za pozornost stojí v Dodatku uvedené v době schválení normy platné bezpečnostní a hygienické předpisy. ČSN 81 9305 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992. Nahradila ČSN 81 9305 ze 6.5.1978.

Označení ČSN 81 9305 (819305)
Katalogové číslo 31702
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1992
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963317021
Norma byla zrušena k 1. 12. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 10472-1 (819005), ČSN EN ISO 10472-2 (819005), ČSN EN ISO 10472-3 (819005)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 81 93 05
  • ČSN 819305
  • ČSN 81 93 05 : 1992
  • ČSN 819305:1992
  • ČSN 81 9305:1992