Třída 8193 - Odstředivky, sušiče

Zobrazit obsah třídy 81 - Strojní zařízení textilního průmyslu

Tato třída neobsahuje žádné platné normy.