ČSN EN ISO 10472-3 (819005) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10472-3:1997. Evropská norma EN ISO 10472-3:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10472-3:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN) EN ISO 10472 sestává z těchto samostatných částí: Část 1: Společné požadavky, Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstředivkami, Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů, Část 4: Sušiče, Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení, Část 6: Žehlicí a fixační lisy. Tato třetí část (ČSN EN) ISO 10472 obsahuje, spolu s ISO 10472-1, nejvýznamnější rizika spojená s kontinuálními pracími linkami včetně jednotlivých strojů, jako: - kontinuální prací stroje, - odvodňovací lisy nebo odstředivky, - přepravní systémy, - automatické průchozí sušiče, - rozhraní plnicího a vyprazdňovacího systému, - přístupové plošiny a žebříky. Tato část (ČSN EN) ISO 10472 nezahrnuje jednotlivá rizika samostatných kontinuálních pracích linek pro "nekonečné" ručníky. Tato část (ČSN EN) ISO 10472 nezahrnuje rizika vyvolaná prádlem, kdy může vznikat výbušná nebo hořlavá atmosféra uvnitř stroje. Tato část (ČSN EN) ISO 10472 doplňuje základní požadavky uvedené v ISO/TR 12100-1 (přejímá EN 292-1:1991 v ČR zavedena jako ČSN EN 292-1) a ISO/TR 12100-2 (přejímá EN 292-2:1991 v ČR zavedena jako ČSN EN 292-2). Tyto normy také uvádějí návod konstruktérovi pro stanovení rizikovosti, která je spojena s riziky ( viz EN 1050 - v ČR zavedena jako ČSN EN 1050) a pro volbu opatření k dosažení požadované bezpečnostní úrovně. Tato část (ČSN EN) ISO 10472 neplatí pro pomocná zařízení, např. skladování chemikálií a čerpadla chemikálií, parní ventily a přívodní potrubí, odvětrávací systémy, vkládací a vykládací systémy prádla a potrubí do atmosféry. Poznámka recenzenta: V kapitole 4 a 5 jsou opět v některých případech směšovány pojmy "nebezpečí" a "riziko", kterého je v této normě používáno jak pro nebezpečí, tak pro skutečné riziko. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Rizika, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro rizika identifikovaná v kapitole 4, kapitolu 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření a kapitolu 7 - Informace pro používání stroje. Norma dále uvádí normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu ZB. V této Příloze ZB je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků požadavků směrnic EU: Směrnice pro strojní zařízení 89/392/EHS, doplněná Směrnicemi 91/368/EHS a 93/44/EHS, Směrnice na elektrická zařízení nízkého napětí 73/23/EHS. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušných směrnic a přidružených předpisů ESVO (EFTA). Upozornění: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN ISO 10472-3 (81 9005) byla vydána v listopadu 1998. Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 10472-1, ČSN EN ISO 10472-2 a ČSN EN ISO 10472-4 (81 9005) se nahrazuje ČSN 81 9230 z 20.11.1984, ČSN 81 9305 z 29.3.1991 a ČSN 81 9306 z 14.3.1988.

Označení ČSN EN ISO 10472-3 (819005)
Katalogové číslo 54192
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1998
Datum účinnosti 1. 12. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963541921
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 10472-3 (819005)
Tato norma nahradila ČSN 81 9230 (819230) z června 1985
ČSN 81 9305 (819305) z ledna 1992
ČSN 81 9306 (819306) z prosince 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10472-1 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN ISO 10472-2 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním

ČSN EN ISO 10472-4 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 4: Sušiče

ČSN EN ISO 10472-5 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení

ČSN EN ISO 10472-6 (819005)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 6: Žehlicí a fixační lisy