ČSN EN ISO 12004-1 (420434)

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně

ČSN EN ISO 12004-1 Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN EN ISO 12004 poskytuje instrukce pro sestavování diagramů mezní tvařitelnosti a křivek mezní tvařitelnosti pro kovové plechy a pásy o tloušťkách od 0,3 mm do 4 mm na základě zkoušek prováděných přímo v lisovně.
Obrazec o přesných měřených délkách vhodného rozměru je nanesen na rovinný povrch zkušebního tělesa z kovového plechu, pak se zkušební těleso deformuje přímo v lisu na tvar dané součásti až do lomu a měří se procentuální změna měřené délky ve směru hlavní a vedlejší deformace, jejíž směr je na směr hlavní deformace kolmý, aby se stanovila mezní tvařitelnost za předepsaných deformačních podmínek. Aby se získala data pro křivku mezní tvařitelnosti (FLC) materiálu, provede se řada opakovaných zkoušek za měnících se podmínek deformace a mezní deformace se vynesou do diagramu mezní tvařitelnosti (FLD).

Označení ČSN EN ISO 12004-1 (420434)
Katalogové číslo 83404
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963834047
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12004-2 (420434)
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 2: Stanovení křivek mezní tvářitelnosti v laboratoři